Paradetes d'estudiants

Paradetes

Paradetes FMUAB

LLISTAT DEFINITIU DE PARADETES FMUAB2019

Aquí teniu el document amb el llistat definitiu de Paradetes de la FMUAB 2019.
Voleu muntar una barra?

La FMUAB2019 tindrà lloc el proper 7 de novembre entre les 13 h i les 21 h, a la plaça Cívica i la plaça del Coneixement. Les paradetes d’estudiants situades a la plaça del Coneixement són un segell distintiu de la festa i una part important de la pròpia organització de la FMUAB. Enguany hi haurà la possibilitat de dinamitzar paradetes d’una o dues barres.
Si sou un grup d'estudiants i voleu dinamitzar una paradeta a la Festa Major de la UAB, heu de tenir en compte el següent:


Bases de participació

1. Per sol·licitar participar amb una Paradeta d’Estudiants cal omplir el formulari que trobareu en el següent enllaç. El termini per a sol·licitar una paradeta finalitza el 23 d’octubre de 2019.

2. El grup sol·licitant haurà d’estar format íntegrament per estudiants matriculats en el curs vigent a la UAB. La barra no pot estar dinamitzada per persones externes a la comunitat UAB.

3. Els criteris de priorització en l’adjudicació de paradetes d’estudiants entre els sol·licitants són  els següents:
a) Els col·lectius actius i inscrits al Directori de la UAB, així com els òrgans de representació i participació dels estudiants, tenen prioritat davant la resta de sol·licituds.
b) Els grups d'estudiants dels darrers cursos de cada titulació tindran prioritat davant els de cursos més baixos. En cas que hi hagi un excés de sol·licituds, es vetllarà per a què totes les facultats estiguin representades.
c) En el cas d'igualtat de condicions dels punts exposats anteriorment, l'ordre d'inscripció determinarà l’adjudicació.
d) L’adjudicació de les paradetes amb doble barra serà valorada tècnicament en funció de la capacitat de mobilització del col·lectiu en el context de la FMUAB.

4. En les sol·licituds es demanarà:
a) Un nom, telèfon i correu de contacte que serà la única via de comunicació entre la unitat de Dinamització Comunitària i el grup sol·licitant.
b) 8 persones de referència que dinamitzaran la paradeta en el cas que sigui d’una barra, o bé 12 en cas que sigui doble. S’haurà d’indicar nom, cognoms i NIU de cada persona.
c) No s’admetrà la sol·licitud d’aquells formularis que no estiguin omplerts en la seva totalitat.


5. L’adjudicació de paradetes es farà pública el dia 24 d’octubre en el web www.uab.cat/comunitat i es comunicarà a tots el grups sol·licitants per correu electrònic.  

6. En cas que hi hagi més sol·licituds que Paradetes es crearà un llistat d’espera. La unitat de Dinamització Comunitària es posarà en contacte amb els integrants d’aquesta llista en cas que quedin places lliures.


Compromisos de les Paradetes d’Estudiants en la FMUAB

7. Les paradetes hauran de participar en les sessions de formació que tindran lloc els dies 29, 30 i 31 d’octubre. Hi han d’assistir almenys 2 estudiants de cada paradeta a cadascuna de les sessions. La programació definitiva de les formacions es confirmarà als qui finalment tinguin paradeta. La formació consistirà, entre d’altres temàtiques, en: a) Dispensació responsable d’alcohol, b) Elaboració de còctels no alcohòlics, c) Gestió mediambiental de la FMUAB, d) Manipulació d’aliments, e) Què fer en cas d’emergència i f) El Punt lila a la FM.

8.  Aquelles paradetes que no hi participin se’ls revocarà l’adjudicació i es cedirà l’espai al llistat d’espera.

9. Les paradetes hauran de proposar un còctel no alcohòlic entre l’oferta dels seus productes, que haurà d’estar visiblement anunciat en algun espai de la paradeta.

10. Les paradetes no podran servir begudes d’una graduació més elevada dels 20º ni fer servir olis, foc i/o material inflamable.

11. Les paradetes hauran d’aturar la seva activitat puntualment a les 21 h.

12. Les paradetes no podran connectar equips de so a la xarxa, ja que la música de la FMUAB serà la programada als escenaris, feta a partir de propostes de la comunitat i gestionada a través de la convocatòria Autònoma Actua.

13. Les Paradetes contribuiran a la gestió mediambiental de la FMUAB: evitaran generar residus innecessaris i faran una recollida selectiva de les deixalles que es generin.

14. Les paradetes faran servir un got reutilitzable. No es podrà fer servir gots de plàstic, o d’un sol ús d’altres materials, o de vidre.

15. Les paradetes col·laboraran en la gestió de la neteja de l’espai ocupat durant la FMUAB. Això suposarà que en finalitzar la FMUAB19 caldrà que es posin en contacte amb l’organització per a la revisió de l’espai.

16. Les paradetes contribuiran i col·laboraran en la difusió de les mesures de seguretat, evacuació, així com de les campanyes de sensibilització específiques per la FM2019 promogudes per l’organització.

Fiança

17. Els participants hauran de dipositar una fiança de 100€, en el cas d’una sola barra, o de 200€, en el cas d’una barra doble. Aquesta cal que es faci efectiva a través d’un pagament amb targeta bancària a l’edifici l’Àgora el dia 30 d’octubre entre les 15 h i les 20 h. En cas que no es faci efectiva la fiança, la paradeta cedirà la seva plaça a un sol·licitant de la llista d’espera.

18. Els criteris de retorn de la quantia total o parcial de la fiança s’especificaran a la formació, però es fonamenten en: a) Col·laboració de la gestió mediambiental, b) Neteja de l’espai ocupat per la paradeta, c) Retorn del material cedit per l’organització i d) Assumpció dels compromisos com a paradeta amb l’organització de la FMUAB.

19. Hi haurà tres causes de no retorn de la fiança en la seva totalitat: a) El fet de no disposar de l’opció d’un còctel no alcohòlic, b) No finalitzar l’activitat a les 21 h i c) si es detecten problemes de convivència.

20. El retorn de la fiança serà via targeta bancària els dies 25 i 26 de novembre entre les 15 h i les 20 h.

21. En cas que les Paradetes no vinguin en les dates indicades, no es podrà fer el retorn via targeta. En aquests casos l’organització no es farà responsable de les comissions de penalització que les entitats bancàries repercuteixin en el retorn de la fiança.

Suport a les Paradetes d’estudiants en la FMUAB

22. La unitat de Dinamització Comunitària facilitarà a les paradetes les acreditacions per accedir a l’espai de la Festa i fer les gestions necessàries per desenvolupar la seva activitat. Només els participants acreditats podran fer gestions amb l’organització durant la FMUAB.

23. L’organització posarà a disposició de les paradetes gots reutilitzables entre les 12 h i les 21 h

24. L’organització posarà a disposició de les paradetes el material necessari per dinamitzar una barra a la plaça del Coneixement, que caldrà que sigui retornat en finalitzar l’activitat.

25. L’organització farà el primer contacte entre les paradetes i el proveïdor oficial de la FMUAB. Aquest proveïdor és l’únic que es podrà fer servir. El tracte comercial es farà directament entre les paradetes i el proveïdor el mateix dia de la festa.

26. L’organització posarà a disposició de les paradetes galledes, papereres i bosses per facilitar la recollida selectiva dels residus, així com una deixalleria en la plaça del Coneixement el mateix dia  7 de novembre en dues franges horàries entre les 10h i les 14h i les 18h i 23h.

27. L’organització posarà a disposició de les paradetes un punt d’atenció i informació a la plaça del Coneixement per a donar solució a les possibles incidències elèctriques, de material i de convivència que es donin durant la FMUAB. L’horari serà de 10h a 23h.