Paradetes d'estudiants

Paradetes FMUAB

LLISTAT DE PARADETES DEFINITIVES

Aquí teniu el llistat de paradetes definitives per a la FM UAB 2018.


Voleu muntar una paradeta d'estudiants?


La FMUAB2018 tindrà lloc el proper 8 de novembre entre les 13h i les 21h i comptarà amb 55 paradetes d’estudiants.

Les paradetes d’estudiants que estaran situades a la plaça del Coneixement són un segell distintiu de la festa i una part important de la pròpia organització de la FMUAB.

Si sou un grup d'estudiants i voleu dinamitzar una paradeta a la Festa Major de la UAB, heu de tenir en compte el següent:

Bases de participació

1. Per sol·licitar participar amb una Paradeta d’Estudiants cal omplir aquest formulari. El termini per a sol·licitar una paradeta finalitza el 21 d’octubre de 2018.
2. El grup sol·licitant haurà d’estar format íntegrament per estudiants matriculats en el curs vigent a la UAB (com a mínim 8).
3. Els criteris de priorització en l’adjudicació de paradetes d’estudiants entre els sol·licitants són  els següents:
a) Els col·lectius actius i inscrits al Directori de la UAB, així com els òrgans de representació i participació dels estudiants tenen prioritat davant la resta de sol·licituds. 
b) Els grups d'estudiants dels darrers cursos de cada titulació tindran prioritat davant els de cursos més baixos. En cas que hi hagi un excés de sol·licituds, es vetllarà per a que totes les facultats estiguin igual de presents.
c) En el cas d'igualtat de condicions dels punts exposats anteriorment l'ordre d'inscripció determinarà l’adjudicació.
d) No s’admetrà la sol·licitud d’aquells formularis que no estiguin omplerts en la seva totalitat.
 
4. El correu i telèfon indicat en la sol·licitud serà la única via de comunicació entre la unitat de Dinamització Comunitària i el grup sol·licitant.
5. L’adjudicació de paradetes es farà pública el dia 24 d’octubre al web uab.cat/comunitat i es comunicarà a tots el grups sol·licitants per correu electrònic. 
6. En cas que hi hagi més sol·licituds que Paradetes es crearà un llistat d’espera. La unitat de Dinamització Comunitària s’hi posarà en contacte en cas que quedin places lliures.
 
Compromisos de les Paradetes d’Estudiants a la FMUAB

7. Les paradetes hauran de participar, almenys 2 estudiants, en una trobada formativa i informativa els dies 30 i 31 d’octubre entre les 12h i les 15h, on s’exposarà el funcionament bàsic de la FMUAB18 i se’ls formarà en aspectes de consum responsable i gestió mediambiental. La ubicació s’especificarà als adjudicataris de les paradetes.
8. Aquelles paradetes que no hi participin se’ls podrà revocar l’adjudicació i es cedirà al llistat d’espera.
9. Les paradetes hauran d’oferir un còctel no alcohòlic entre l’oferta dels seus productes, que haurà d’estar visiblement anunciat en algun espai de la paradeta.
10. Les paradetes no podran servir begudes d’una graduació més elevada dels 20º ni fer servir olis, foc i/o material inflamable.
11. Les paradetes hauran d’aturar la seva activitat puntualment a les 21h.
12. Les paradetes no podran connectar equips de so a la xarxa, ja que als escenaris de la FMUAB hi haurà música basada en propostes de la comunitat gestionades a través de la convocatòria Autònoma Actua.
13. Les Paradetes contribuiran a la gestió mediambiental de la FMUAB: evitant generar residus innecessaris i fent una recollida selectiva de les deixalles que es generin. No està permès vendre begudes en llauna.
14. Les paradetes faran servir un got reutilitzable i evitaran l’ús de gots de vidre o de plàstic.
15. Les paradetes col·laboraran a la gestió de la neteja de l’espai ocupat durant la FMUAB. Això suposarà que en finalitzar la FMUAB18, caldrà que es posin en contacte amb l’organització per a la revisió de l’espai.
16. Les paradetes contribuiran i col·laboraran a la difusió de les mesures de seguretat, evacuació, així com de les campanyes de sensibilització específiques per la FM2018 promogudes per l’organització.
 
Fiança

17. Els participants hauran de dipositar una fiança per valor de 100€ que es faci efectiva a través d’un pagament amb targeta bancària a l’Àgora els dies 30 i 31 d’octubre entre les 15h i les 20h. En cas que no es faci efectiva la fiança, la paradeta cedirà la seva plaça a un sol·licitant de la llista d’espera.
18. Els criteris de retorn de la fiança s’especificaran a la formació però es fonamenten en: col·laboració a la gestió mediambiental, així com a la neteja de l’espai ocupat per la paradeta, retorn del material cedit per l’organització i assumir els compromisos com a paradeta amb l’organització de la FMUAB.
19. Hi haurà dues causes de no retorn de la fiança en la seva totalitat: a) El fet de no disposar de l’opció d’un còctel no alcohòlic i b) No finalitzar la seva activitat a les 21h.
20. El retorn de la fiança serà via targeta bancària el 27 i 28 de novembre entre les 15h i les 20h. En funció de la valoració tècnica.
21. En cas que les Paradetes no vinguin en les dates indicades, no es podrà fer el retorn via targeta i l’organització no es farà responsable de les comissions de penalització que les entitats bancàries repercuteixin en el retorn de la fiança.
 
Suport a les Paradetes d’estudiants a la FMUAB

22. La unitat de Dinamització Comunitària facilitarà a les paradetes les acreditacions per accedir a l’espai de la Festa i fer les gestions necessàries per desenvolupar la seva activitat. Només els participants acreditats podran fer gestions amb l’organització durant la FM2018.
23. L’organització posarà a disposició de les paradetes gots reutilitzables entre les 12h i les 20:30h.
24. L’organització posarà a disposició de les paradetes el material necessari per dinamitzar una barra a la plaça del Coneixement, que caldrà que sigui retornat en finalitzar l’activitat.
25. L’organització farà el primer contacte entre paradetes i proveïdor oficial de la FM2018. Aquest proveïdor és l’únic que es podrà fer servir. El tracte comercial es farà directament entre les paradetes i el proveïdor el mateix dia de la festa.
26. L’organització posarà a disposició de les paradetes galledes, papereres i bosses per facilitar la recollida selectiva dels residus, així com una deixalleria en la plaça del Coneixement el mateix dia 8 de novembre en dues franges horàries entre les 10h i les 13h i les 18h i 23h.
27. L’organització posarà a disposició de les paradetes un punt d’atenció i informació a la plaça del Coneixement per a donar solució a les possibles incidències elèctriques, de material i de convivència que es donin durant la FMUAB.