Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Concurs cartell FM

Concurs cartell FMUAB

UAB contra el canvi climàtic

Bases
El concurs s'adreça al personal de la UAB i als estudiants matriculats en qualsevol centre de la UAB, o a aquells qui siguin Alumni UAB.

Cada participant pot presentar fins a dues propostes, ja sigui de manera col·lectiva o individual.

La proposta de cartell s'ha de presentar en format .jpg o .png i ha de tenir una resolució òptima per a ser visualitzada en pantalla.

El disseny de la proposta ha d'incloure: “FMUAB19” i el logo de la UAB, així com la data, "7 de novembre de 2019", l'horari, "de 13 h a 21 h", i la imatge del lema de la festa d'enguany, que es pot descarregar en aquest enllaç.

Per participar cal omplir el formulari, on s'hi adjuntaran la/les propostes presentades. 

El termini de presentació s'inicia el 5 de juny de 2019 i finalitza el 15 de setembre de 2019.

El jurat que valorarà les propostes estarà format per la Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat, una persona de l'equip de Dinamització Comunitària, una persona de l'equip de Cultura en Viu i una persona de l'equip de Comunicació. Tres de les propostes finalistes s'escolliran per votació popular, i el jurat es reserva el dret d'afegir més propostes finalistes en funció de la seva valoració. La resolució es farà pública a través del web uab.cat/viure.

La unitat de Dinamització Comunitària publicarà les propostes a través de les xarxes socials de la FMUAB perquè se sotmetin a la valoració popular.

La proposta guanyadora obtindrà un premi de 300 €* i la imatge del cartell s'inclourà en la difusió i documentació de l'edició de la FMUAB del 2019. La proposta guanyadora es donarà a conèixer durant el mes d'octubre.

L'organització es reserva el dret de fer modificacions per adaptar la imatge guanyadora com a imatge de l'edició de la FMUAB del 2019.

Les obres presentades han de ser originals, i s'exclouran del concurs els plagis o còpies d'obres ja existents. Les persones participants en el concurs assumiran la responsabilitat total que no existeixin drets de terceres persones sobre les obres presentades.

L'organització es reserva el dret de deixar desert el premi de la convocatòria.

* La quantia del premi està subjecta a la retenció aplicable d'acord amb la normativa vigent.