Eleccions 2020

Eleccions a la Coordinadora d'elDirectori

La Coordinadora d’elDirectori és l’òrgan de representació del teixit associatiu de la UAB i és l’encarregada de ser l’altaveu de l’Assemblea d’elDirectori, ocupar els espais reservats pel teixit associatiu a la Comissió d’Avaluació dels Ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB, al Consell d’Estudiants de la UAB i a la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat, així com elaborar l’ordre del dia de les assemblees conjuntament amb la Unitat de Dinamització Comunitària i coordinar les relacions i el retorn de les accions de la Coordinadora a l’Assemblea.

Aquestes eleccions són constitutives de l’òrgan. Està format per 5 estudiants que han de formar part d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori.

Fruit de les assemblees d’elDirectori on s’ha treballat aquesta qüestió (23 de març de 2017, 17 de maig de 2017 i 24 de maig de 2018), s’estableix el següent procediment per a escollir la Coordinadora d’elDirectori:

  1. Les candidatures són individuals, però hauran de ser avalades per un col·lectiu inscrit a elDirectori. Es poden presentar fins el dia 26 de febrer de 2020. Per presentar-la, caldrà emplenar el següent formulari
  2. S’acceptaran dos avals per cadascun dels col·lectius inscrits a elDirectori.
  3. Un cop finalitzat el termini, es farà pública la proclamació definitiva de les candidatures.
  4. Les cinc candidatures més votades seran les que conformaran la Coordinadora d’elDirectori. Un cop constituida, la Coordinadora proposarà quin espai ocuparà cadascun dels seus membres. Aquesta proposta haurà de ser validada per l’Assemblea d’elDirectori.
  5. El sistema de votació serà de llistes obertes. Cada votant podrà seleccionar fins a dues candidatures individuals. 
  6. El dia 11 de març de 2020 es votarà presencialment al Centre de Recursos per a Col·lectius, entre les 12h i les 16h. Els col·lectius també podran votar online durant tot el dia 11 de març (entre les 00h i les 23.59h) emplenant el següent formulari.
  7. Tenen dret a vot els col·lectius inscrits a elDirectori en el moment d’elaboració del cens electoral. La votació no és individual, sinó que el col·lectiu delega el seu vot en un dels membres com a representant. Els representants dels col·lectius hauran de signar un formulari per a corroborar que formen part d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori.
  8. Un cop finalitzat el període de votació, es faran públics els resultats del dia 16 de març de 2020.
  9. Calendari electoral:
18 de febrer Convocatòria d’eleccions.
19 de febrer al 21 de febrer Exposició pública del cens.
Cens eleccions Coordinadora d'elDirectori
21 de febrer Tria de la Junta i la Mesa electoral.
Acta de tria de la junta i la mesa electoral
19 de febrer al 26 de febrer Presentació de candidatures.
21 de febrer Publicació del cens electoral definitiu.
Cens electoral definitiu
27 de febrer Proclamació provisional de les candidatures.
Acta de proclamació provisional
28 de febrer al 29 de febrer Termini de reclamacions contra la proclamació de candidatures.
4 de març Proclamació definitiva de les candidatures (ampliació de termini durant el dia 4/03/2020)
Acta de proclamació definitiva
3 de març al 9 de març Campanya electoral.
Vídeos de les candidatures
11 de març Eleccions a la Coordinadora d'elDirectori.
12 de març Proclamació provisional dels resultats de les eleccions.
15 de març Termini de presentació de reclamacions als resultats.
16 de març Proclamació dels resultats definitius.


Resultats provisionals de les eleccions a la Coordinadora d'elDirectori:

La participació ha estat de 25 col·lectius, un 32% del cens.
 

Candidatura Col·lectiu que avala Numero de vots
Alma Pereira Bonet Swing UAB 14
Carles Moreu Romero Colla Castellera Ganàpies de la UAB 7
Paula Pino Díaz AIESEC 6
Daniel Barrientos Berrocal AIESEC 6
David Badillo Mirete CRUAB 5
Guillem Moya Escalona Humans contra Zombies 5