Eleccions 2019

La Coordinadora d’elDirectori és l’òrgan de representació del teixit associatiu de la UAB i és l’encarregada de ser l’altaveu de l’Assemblea d’elDirectori, ocupar els espais reservats pel teixit associatiu a la Comissió d’Avaluació dels Ajuts per a la participació de l’alumnat a la UAB, al Consell d’Estudiants de la UAB i a la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat, així com elaborar l’ordre del dia de les assemblees conjuntament amb la Unitat de Dinamització Comunitària i coordinar les relacions i el retorn de les accions de la Coordinadora a l’Assemblea.

Aquestes eleccions són constitutives de l’òrgan. Està format per 5 estudiants que han de formar part d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori.

Fruit de les assemblees d’elDirectori on s’ha treballat aquesta qüestió (23 de març de 2017, 17 de maig de 2017 i 24 de maig de 2018), s’estableix el següent procediment per a escollir la Coordinadora d’elDirectori:

1. Les candidatures són individuals, però hauran de ser avalades per un col·lectiu inscrit a elDirectori. Es poden presentar fins el dia 28 de gener de 2019. Per presentar-la, caldrà emplenar la butlleta de candidatura i enviar-la a suport.participacio@uab.cat.

2. S’acceptaran dos avals per cadascun dels col·lectius inscrits a elDirectori.

3. Un cop finalitzat el termini, es farà pública la proclamació definitiva de les candidatures.

4. Les cinc candidatures més votades seran les que conformaran la Coordinadora d’elDirectori. Un cop constituida, la Coordinadora proposarà quin espai ocuparà cadascun dels seus membres. Aquesta proposta haurà de ser validada per l’Assemblea d’elDirectori.

5. El sistema de votació serà de llistes obertes. Cada votant podrà seleccionar tants candidats/es com espais a ocupar, en aquest cas 5.

6. El dia 12 de febrer de 2019 es votarà presencialment al Centre de Recursos per a Col·lectius, de 9.00h a 18.00h.

7. Tenen dret a vot els col·lectius inscrits a elDirectori en el moment d’elaboració del cens electoral. La votació no és individual, sinó que el col·lectiu delega el seu vot en un dels membres com a representant. Els representants dels col·lectius hauran de signar un formulari per a corroborar que formen part d’un dels col·lectius inscrits a elDirectori.

8. Un cop finalitzat el període de votació, es faran públics els resultats del dia 18 febrer de 2019.

9.  Calendari electoral:
 

21 de gener Convocatòria d’eleccions.
21 de gener al 24 de gener Exposició pública del cens.
Cens eleccions Coordinadora d'elDirectori
23 de gener Tria de la Junta i la Mesa electoral.
Acta de tria de la Junta i la Mesa electoral
21 de gener al 28 de gener Presentació de candidatures.
24 de gener Publicació del cens electoral definitiu.
Cens eleccions Coordinadora d'elDirectori
30 de gener Proclamació provisional de les candidatures.
Candidatures provisionals 
31 de gener a l’1 de febrer Termini de reclamacions contra la proclamació de candidatures.
4 de febrer Proclamació definitiva de les candidatures.
Acta Junta Electoral proclamació defintiva de les candidatures
4 de febrer a l’11 de febrer Campanya electoral.
12 de febrer Eleccions a la Coordinadora d'elDirectori.
13 de febrer Proclamació provisional dels resultats de les eleccions.
Resultats provisionals eleccions a la Coordinadora d'elDirectori
15 de febrer Termini de presentació de reclamacions als resultats.
18 de febrer Proclamació dels resultats definitius.

Resultats definitius:

Cens: 75 col·lectius
Participació: 25 col·lectius (33,33% de participació)
Vots: 42 (cada col·lectiu tenia un màxim de 2 vots)
 
Candidatura Col·lectiu que avala Vots
Joan Pérez Padilla CRUAB 9
Alma Pereira Bonet  SinVer UAB 7
Carles Moreu Muñoz Ganàpies UAB 6
Estel Muñoz Romero Ganàpies UAB 5
María Pentinat Macías AIESEC 4
Marta Román Martos AEP 3
Mireya Zueco Izquierdo AEP 3
Javier Esmoris Cerezuela SinVer UAB 2