Participació estudiantil Més enllà de les aules, un món per descobrir

Convocatòria 2023

Formulari de sol·licitud

Calendari de la convocatòria: del 30 de gener al 24 de febrer  de 2023
 
Dotació pressupostària total: 12.500€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària.
 
Qui pot sol·licitar els ajuts?
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites a elDirectori, registre del teixit associatiu de la UAB
 
Documentació:
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir el formulari de sol·licitud que s’annexa a la convocatòria.

Quantia màxima de l’ajut:
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o, com a màxim, 600€.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajuts com a màxim per a 3 sol·licituds.
 
Transferència de l’ajut concedit:
En el moment de la resolució, el 60% (sempre que s'hagi lliurat la documentació necessària per a fer el pagament). En el moment de la justificació, el 40% (sempre que s'hagin justificat adequadament les despeses de cada activitat).
 
Criteris a valorar i argumentar per cada sol·licitud:
1. Dinamització del Campus.
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats.
3. Treball en xarxa. 

Composició de la Comissió d’Avaluació: vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, 2 membres de l’equip tècnic de la Unitat de Dinamització Comunitària i 2 representants de col·lectius de la Coordinadora del Directori.

Resolució

La resolució dels ajuts es farà pública el dia 30 de març de 2023.


On s’ha de lliurar la documentació?
Hi ha tres formes de lliurar la documentació:

 1. Lliurar les sol·licituds d’ajuts presencialment a la Oficina d'Assistència en Matèria de Registre, a l’atenció del Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat, dins del termini previst per aquesta convocatòria. Podeu trobar la Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat o bé en les gestions acadèmiques de cada centre.
 2. Per correu certificat, l’adreça postal és:
  Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UAB.
  Edifici A. Rectorat
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 3. Format electrònic. Podeu entregar la sol·licitud mitjançant el Registre electrònic de la UAB. Per a fer-ho, haureu de tenir el certificat digital instal·lat. Aqui podeu veure els certificats vàlids:
  1. Accediu al registre digital
  2. Seleccioneu sol·licitud genèrica i continueu amb el procés. 
  3. Empleneu el formulari. 
  4. Adjunteu el formulari signat digital. 

Si presenteu les sol·licituds a Correus o mitjançant la seu electrònica, aviseu-ho a suport.participacio@uab.cat per a poder fer-ne el seguiment adequat. 
Només s’acceptaran les fitxes proposades en aquesta convocatòria