La Fundació UAB

Serveis oberts de la Corporació UAB durant el mes d'agost 2021

Vila 2

Ja podeu consultar els serveis oberts durant el mes d'agost de 2021 de les diferents institucions i unitats de l'entorn FUAB.

27/07/2021

El període de vacances del personal de la Corporació UAB, establert al calendari laboral d'aquest any, aprovat pel Comitè de Direcció, comprèn els dies que es troben entre l'1 i el 31 d'agost del 2021.

Davant la situació d’excepcionalitat degut al Covid-19, diferents institucions i unitats de la Corporació han determinat serveis oberts per oferir suport i atenció a les necessitats departamentals:

 

Direcció de la FUAB

Per contactar amb la Direcció de la Corporació UAB del 2 al 31 d'agost, escriviu a l'adreça electrònica: fundacio.uab@uab.cat, o bé truqueu als telèfons 935817227 i 663 700 025 (ext 6496).

 

Direcció Econòmica i Financera i de Patrimoni

Aquesta àrea prestarà servei del 2 al 6 i del 25 al 31 d'agost. Podeu contactar amb economia.fuab@uab.cat  i amb facturacio.fuab@uab.cat o bé als telèfons 663 091 212 (primera setmana d'agost), i/o al 663 090 974 (del 25 al 31).

 

Direcció Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB

Aquest departament estarà operatiu del 2 al 6 d'agost, i del 25 al 31. Els seus e-mails de contacte són: direccio.juridica.rrhh.fuab@uab.catRh.fuab@uab.cat)

En cas de produir-se un accident de treball, us agrairem que seguiu les instruccions descrites a l’apartat “Procediment d’actuació per accident de treball”.
 
El dispensari de la UAB romandrà obert durant tot el mes d’agost, en horari de 9:00 a 15:00 hores. Fora d’aquest horari caldrà dirigir-se al centre d’Egarsat més proper.

 

Direcció de Serveis Docents

La Direcció de Serveis Docents estarà disponible de nou a partir del 30 d'agost, a l'adreça electrònica: direccio.serveis.docents.fuab@uab.cat i al telèfon 663 091 089 (ext. 7536).

 

Gestió Acadèmica: 

S'oferiran serveis mínims tot l'agost, de les 8:30 a les 14 hores, amb atenció semipresencial, per a resoldre dubtes amb relació a:

Les adreces institucionals per a l'atenció seran les següents:

També es podrà oferir atenció per telèfon, a través de la centraleta 93 592 97 10.

- Sol·licituds de certificats i d’altres documents: tramitació a partir de l’1 de setembre de 2021.

- Sol·licituds títols: tramitació a partir de l’1 de setembre de 2021.

Tot allò que no es pugui resoldre en els serveis d'agost, serà atès a partir de l'1 de setembre per ordre d'entrada.

 

Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball

Pel que fa a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, també es farà assistència telemàtica  del 2 al 6 d'agost, i del 23 al 31, en horari d'atenció de 8:30 a 14 hores, a través del correu practiques.btreball.fuab@uab.cat, i al telèfon 93 592 97 27.

 

Departament de Promoció i Comunicació de la Fundació UAB:

Podeu dirigir totes les consultes del Departament a través de l’adreça promocio.fuab@uab.cat. Hi haurà aquest servei només durant la primera setmana del mes d'agost. La resta de dies no s'oferirà.

 

Serveis Informàtics

Els serveis informàtics de la Fundació UAB oferiran assistència tècnica durant la primera setmana d'agost i del 25 al dia 31, en horari de 8 a 14 hores, a l'Edifici Blanc; i de 9 a 15 hores a Casa Convalescència. Per qualsevol incidència contacteu amb el correu electrònic: informatica.fuab@uab.cat, al telèfon 663090188 (Ext. 1001).

Del 9 al 20 s'oferirà suport telemàtic a través del CAS de la UAB, en horari de matí. El correu de contacte és: cas@uab.cat., i el telèfon 93 581 21 00.

 

Manteniment

Els operaris de manteniment de la FUAB estaran disponibles tot el mes d'agost en horari de 8 a 15 hores. Per contactar-hi: manteniment.fuab@uab.cat o bé truqueu al 93 581 7004.

 

UAB Idiomes Barcelona

UAB Idiomes Barcelona estarà obert tot el mes d'agost en horari de 9 a 14 hores. Escriviu al seu correu institucional: info.idiomes@uab.cat o dirigir-vos via telefònica al 93 433 5060.

 

Vila Universitària

Vila Universitària estarà oberta tot el mes d'agost, oferint atenció des de les 8 del matí a les 10 h de la nit, també a través de l'e-mail: vila@vilauniversitaria.com i mitjançant el telèfon 93 5817004.

Per urgències fora d'aquest horari i durant els caps de setmana, podeu contactar amb el telèfon 93 581 7313

 

Fundació Hospital Clínic Veterinari

L'Hospital Clínic Veterinari restarà obert durant tot l'agost amb horari d'atenció des de les 8 h a les 24 hores. Per comunicacions, escriviu al correu electrònic hcv@uab.cat o truqueu-hi al 93 581 1894