La Fundació UAB

Recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats

Imatge recomanacions xarxes socials

Com es puntuen les etiquetes? I les emoticones? Com cal indicar les paraules que van en cursiva a les xarxes en què no hi ha aquesta possibilitat? Quin tipus de llengua cal fer servir a les xarxes de la universitat? El Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Xarxa Vives ha elaborat uns criteris lingüístics per als comptes institucionals de les universitats que resolen tots els vostres dubtes.

12/05/2021

En el marc de la Xarxa Vives, la UAB juntament amb altres universitats han elaborat unes recomanacions lingüístiques per a les xarxes socials a les universitats, que s’adrecen especialment a les persones que gestionen i escriuen les publicacions de comptes oficials de les universitats (facultats, departaments i centres de recerca, estudis i serveis), però que són interessants per a qualsevol persona que gestioni un compte. S’hi troben recomanacions molt senzilles i clares sobre to i registre, estil de redacció, llengua de les publicacions, tractament personal, correcció gramatical i ortogràfica, puntuació i recursos tipogràfics, sempre acompanyades d’exemples.

L’objectiu és sobretot oferir eines per millorar la qualitat lingüística dels comptes de la universitat i conscienciar el personal que porta aquests comptes que cal fer una reflexió sobre la llengua que hi utilitza (que ha de ser formal però alhora directa i fresca, sobretot si es dirigeix a l’alumnat). De fet, es recomana que cada equip que gestiona un compte es posi d’acord perquè hi hagi una coherència i un estil unitari, i que sobretot no es perdi de vista que és un compte institucional.

Arran d’aquest projecte, la UAB ofereix una formació per al PAS titulada “Escriure a les xarxes socials de la UAB”.