La Fundació UAB

Nova instrucció 7/2021 per la qual es modifiquen les mesures en matèria de salut pública

Instrucció 7/2021 - Foto de Vila Universitària

D’acord amb les noves mesures anunciades per la Generalitat de Catalunya, la UAB ha adaptat els criteris per a la seva aplicació mitjançant la Instrucció 7/2021 del gerent. La FUAB i les entitats de la Corporació continuen les mateixes directrius que la universitat. En aquest sentit, la docència es manté igual que la instrucció anterior fins a final de curs. El personal d'administració i serveis anirà incrementant progressivament la seva presencialitat, a partir del 17 de maig.

07/05/2021

D’acord amb les noves mesures anunciades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona ha adaptat els criteris per a la seva aplicació mitjançant la Instrucció 7/2021 del gerent. En el marc de la situació d’emergència en què encara ens trobem, la FUAB, les Escoles FUABFormació i les entitats de la Corporació UAB continuen adaptant-se a les directrius aplicades a la Universitat.

En aquest sentit, la nova Instrucció, que estarà vigent a partir del proper dilluns 10 de maig i fins al 7 de juny, estableix, pel que fa a la docència, en el desenvolupament de les activitats teòriques, cada centre pot seguir oferint una presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% del seu alumnat, sempre condicionat per l’aplicació del distanciament obligatori a les aules, els passadissos i els espais comuns. Aquest percentatge de presencialitat es mantindrà fins a la finalització del curs acadèmic actual.

Pel que fa a l’administració i serveis, es mantenen les mesures vigents fins al dia 16 de maig; a partir del 17 de maig es facilitaran fins a 4 dies setmanals laborables de treball a distància i, si les condicions epidemiològiques ho aconsellen, partir del dia 7 de juny es preveu establir la possibilitat de fer treball a distància fins a 3 dies setmanals. Com fins ara, les persones que durant aquest període prestin serveis presencials poden acollir-se, si les seves funcions ho permeten, a fer jornada continuada i amb una presència obligada de 9:30 a 14:00h i  es possibilita combinar la jornada presencial amb el treball a distància.

Per a més informació, consulteu el  Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB. i visiteu el Web sobre el coronavirus.