La Fundació UAB

Medicina Transfusional, primer màster del sistema universitari català avaluat amb el European Approach

Teresa Armengol durant la jornada de l'AQU

La nova edició del Màster Oficial de la UAB i la Universitat de Leiden és el primer programa interuniversitari internacional avaluat amb el European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes (EA). En una jornada celebrada per l’AQU Catalunya el 12 de març, la coordinadora de Serveis de Gestió Acadèmica de la Fundació UAB, Teresa Armengol, va explicar els reptes i aprenentatges d’aquest procés pilot a Catalunya.

26/03/2021

El passat 12 de març, la coordinadora de Serveis de Gestió Acadèmica de la Fundació UAB, Teresa Armengol, va participar en una jornada en línia organitzada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per explicar l’experiència de verificar, per primera vegada a Catalunya, un màster interuniversitari internacional mitjançant el European Approach

European Approach és un marc metodològic comú acordat pels països integrants de l’Espai Europeu d’Educació Superior per avaluar els estàndards europeus de garantia de la qualitat en els programes interuniversitaris internacionals, en què participen diverses universitats de diferents països. Això permet que, amb un únic procediment d'avaluació, el resultat és reconegut a tots els països participants en el títol.

El marc va ser aprovat pels ministres d’educació superior europeus el 2015 amb l’objectiu de facilitar enfocaments integrats quant a la garantia de la qualitat de programes interuniversitaris, i que reflecteixin genuïnament el seu caràcter conjunt.

A Catalunya, el primer programa formatiu a ser avaluat mitjançant el European Approach ha estat el Màster Oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars, que s’impartirà conjuntament entre la UAB i la Universitat de Leiden (Països Baixos). 

D’avaluació híbrida a primera experiència amb European Approach a Catalunya

Durant la jornada “European Approach: reptes i oportunitats per a les universitats catalanes”, Teresa Armengol va explicar en què havia consistit el procés d’avaluació d'aquest màster, que va qualificar de “llarg i complex”, i quins reptes i aprenentatges van extreure d’aquesta experiència pionera.

La nova edició del Màster en Medicina Transfusional és l'evolució d'un màster oficial que ja s’oferia amb anterioritat a la UAB. Quan al 2017 es va decidir crear un nou Joint Programme amb la Universitat de Leiden, la Fundació UAB va iniciar un procés de reverificació a través de l'agència catalana AQU Catalunya, sense saber si la universitat holandesa també hauria de fer el seu propi procés.

Després de redactar la memòria conjunta amb la Universitat de Leiden, l’AQU va proposar el febrer de 2019 realitzar una avaluació híbrida que havien d'acordar i concretar amb l’Organització d’Acreditació dels Països Baixos i Flandes (NVAO). El juny de 2020, es va lliurar a l'AQU la memòria definitiva en castellà i anglès. “Durant tot aquest procés nosaltres vàrem treballar sense saber que ens avaluarien d'acord amb el European Approach”, va assenyalar Teresa Armengol.

A finals de 2020, l’AQU va iniciar el procés d’avaluació del Joint Programme incorporant  elements del European Approach. D’una banda, es va crear un Comitè d’Avaluació Externa (CAE) per fer una visita ex-ante de verificació en línia, amb la participació d’un representant de l’NVAO.

El Comitè també va sol·licitar la convocatòria de tres audiències: amb la direcció de les universitats i la coordinació del màster, amb professorat, i amb titulats i ocupadors del màster vigent en l'actualitat. A més, la Fundació UAB va haver d’aportar evidències addicionals, com ara un vídeo sobre el funcionament del campus virtual o mostres d'execució del màster d'origen.

“Ara estem a l’espera que ens facin un informe final favorable per començar el màster el curs vinent tal com teníem previst”, va dir Teresa Armengol, després d’haver rebut ja a principis de març els dos informes previs d'avaluació del CAE i del Comitè de Salut de l’AQU.

La coordinadora de Serveis de Gestió Acadèmica de la FUAB també va exposar els punts forts i les oportunitats de millora del European Approach. Un marc comú que, segons ella, ofereix moltes possibilitats però “encara se li ha de treure molt més suc”.

Un nou enfocament amb noves possibilitats

Durant la sessió també va intervenir la Cap de l’Oficina de Qualitat Docent de la UAB, Maria Pau Álvarez, que va explicar com amb el European Approach s’han simplificat i unificat bona part dels procediments de qualitat dels programes interuniversitaris: "Fins ara la única intersecció en comú entre les dues universitats era el conveni, i la resta era una duplicitat de tasques molt gran".

Així i tot, Maria Pau Álvarez va assenyalar que, de moment, el European Approach hauria de ser la base cap a un marc comú europeu de processos molt més ampli o "European Processes". Per a ella, aconseguir un sistema de processos conjunts permetria “donar pas a la següent generació del sistema educatiu europeu que volem”. 

Mercè Pallàs, presidenta de la Comissió Específica de Ciències de la Salut d'AQU Catalunya, també va intervenir durant la sessió per narrar en què va consistir el procés de verificació del Màster de la UAB per part la Comissió, i explicar quines eren les principals diferències entre les dimensions per avaluar un programa a Catalunya i els estàndards del European Approach.

També va participar a la jornada Meritxell Chaves, directora de l'aliança CHARM-EU (Challenge-driven, Accessible, Research-based, Mobile European University), per explicar com va ser el procés d’avaluació amb European Approach del primer programa interuniversitari creat des de zero a Catalunya, del Màster en Reptes Globals per la Sostenibilitat, creat el 2020 sota la iniciativa de les European Universities

El director de l’AQU, Martí Casadesús, també va presentar la Guide to ex-ante accreditation of joint programmes using the European approach. Es tracta d'una eina pensada per facilitar la tasca a professionals i representants de comitès externs en l’elaboració i avaluació de propostes de títols conjunts, i que recull la metodologia emprada amb el Master's Degree in Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies i el CHARM-EU. 

La jornada forma part d’una sèrie de webinars sobre diversos aspectes relacionats amb la qualitat de l’educació superior a Catalunya organitzats per l’AQU, que enguany celebra els 25 anys de la seva creació.