La Fundació UAB

J.R. Hidalgo, Director del Fòrum QSA: "Hem estat pioners al nostre país en estudis en Seguretat i Qualitat Alimentària amb una visió integral"

Juan Ramón Hidalgo, expert en Dret i Seguretat Alimentària

Juan Ramón Hidalgo, expert en Dret i Seguretat Alimentària i Coordinador del Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària de la UAB, explica en aquesta entrevista, el sorgiment i objectius del Fòrum de Normes Alimentàries QSA que lidera, juntament amb la professora Manuela Hernández, i que reuneix a estudiants i alumni de l'Escola, professionals de la indústria agroalimentària. També comenta com l'EPSI ha esdevingut pionera en formació integral i multidisciplinar en aquest àmbit, al nostre país.

30/11/2020

El Fòrum sobre Normes Alimentàries del Grup d'Opinió en Qualitat i Seguretat Alimentària de l'Escola (QSA-EPSI FUAB) es va presentar, fa uns mesos, com a espai de referència per oferir ajuda tècnica-legal i solucions a les interpretacions legislatives sobre agroalimentària, en matèries com el frau alimentari, la qualitat i seguretat dels aliments, o les condicions en què es produeixen, distribueixen i consumeixen, entre altres.

El Grup, liderat per Juan Ramón Hidalgo i Manuela Hernández, reuneix estudiants i exalumnes del Màsters i Postgraus en Seguretat Alimentària, professionals de la indústria alimentària, i que representen els més de 700 estudiants formats a les aules de l'Escola en aquest àmbit de la Seguretat des de l'any 2000.

En aquesta entrevista parlem amb un dels Coordinadors del Fòrum, l'expert en Dret i Seguretat Alimentària, Juan Ramón Hidalgo, per conèixer més detalls sobre aquest col·lectiu:

 

-  Per què s’ha decidit crear aquest grup d’opinió sobre Seguretat Alimentària, en el marc de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB? 

L'EPSI va ser pionera a Espanya respecte a una oferta formativa integral sobre Seguretat Alimentària. En el curs 2000-2001 es va iniciar la primera edició del Postgrau en Seguretat Alimentària  (actualment a la seva 23ª edició), que ja incloïa un mòdul especial sobre la perspectiva legal i la seva normativa. 

Els nous avanços tecnològics i els nous requeriments del mercat, i del consumidor, van determinar la necessitat de desenvolupar el programa de Postgrau en Dret de la Qualitat i la Seguretat Alimentària, iniciat en el curs 2005-2006, (enguany la 15ª edició). Tots dos postgraus constitueixen avui dia el Màster en Gestió de la Seguretat i la Qualitat Alimentària (aquest curs 2020-21 s'imparteix la 12ª edició).

A l'EPSI estem orgullosos d'haver estat pioners al nostre país en l'impuls d'estudis vinculats amb la Seguretat i la Qualitat Alimentària amb una visió àmplia, integral, transversal i multidisciplinària. 

Durant tots aquests anys, i fruit de nostra ja llarga experiència, hem pogut consolidar, juntament amb els nostres alumnes i l'equip de docents, un posicionament propi sobre els aspectes preventius de la responsabilitat, el frau alimentari, la qualitat i la seguretat dels aliments, que ens ha servit per merèixer un reconeixement especial i pràctic en l'aplicació de la legislació alimentària, per part dels qui avui dia són directius, responsables d'àrees especialitzades i tècnics de les empreses agroalimentàries, o bé, tenen responsabilitats diverses en l'àmbit del control oficial i de l’Administració. 

En aquests moments, i després de la consolidació del Màster i dels dos Postgraus com a referents formatius en l'àmbit alimentari espanyol i català, considerem que és una necessitat actualitzar, consolidar i aprofundir sobre aquells conceptes i principis bàsics de la regulació dels aliments, la seva conformitat legal, els aspectes essencials de la prevenció jurídica, així com establir i proposar interpretacions legals pràctiques ajustades a la nova realitat social, econòmica i ambiental del nostre entorn, a fi d'impulsar una major seguretat jurídica, tant a les empreses del sector agroalimentari, com als qui, exercint funcions de control oficial, tenen l'obligació de fer complir cada vegada més complexa legislació alimentària. 

En totes aquestes edicions hem pogut formar a més de 700 alumnes que actualment ocupen llocs rellevants en empreses privades o en les administracions públiques, o bé fan de consultors, auditors o exerceixen professions especialitzades en aquests àmbits.


-  Per què és important tractar avui dia el tema de la regulació dels aliments?

La conformitat dels aliments amb l'ordenament jurídic, com a condició obligatòria i prèvia a la seva comercialització al mercat, determina la necessitat de conèixer i aplicar correctament les seves regles per tots els operadors alimentaris, així com el deure controlar que els mateixos les compleixen. L'estudi de la legislació sobre la Qualitat i la Seguretat dels Aliments constitueix una disciplina tècnic-jurídica innovadora, que inclou un enfocament integral respecte a tots aquells aspectes que regulen les condicions legals de producció, elaboració, distribució i consum dels aliments. L’aplicació i la interpretació correcta de les normes alimentàries determina la prevenció del frau alimentari, la protecció del consumidor i la seguretat dels aliments que es posen al mercat, garantint la seva qualitat agroalimentària i comercial. 


-  Per què està conformat per un grup heterogeni? Quines àrees d’estudi poden arribar a tenir els seus membres?

El grup d’exalumnes de l'Escola són especialistes en Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària, i en l’aplicació i interpretació de Normes Alimentàries. Tots tenen una formació prèvia en aspectes comuns de caràcter tècnic en matèria alimentària. Les seves àrees principals són veterinària, enginyeria agrària/química, biologia, farmàcia, biotecnologia, dietistes-nutricionistes, tecnòlegs dels aliments, entre d’altres; i també algun exalumne de dret, periodisme, turisme i restauració. Tots els nostres exestudiants han fet un treball d’investigació que ha abordat la temàtica de la qualitat i la seguretat alimentària des de una perspectiva legal, a més de tècnic-científica. I en aquests temes han estat uns autèntics especialistes. Les temàtiques abordades han estat al llarg d’aquests quasi 20 anys molt interessants i pioneres. 

Des de l'EPSI hem pres la decisió de crear un grup d'opinió heterogeni, amb formació multidisciplinària, amb experiència en l'àmbit privat i públic, però amb un denominador comú: la formació tècnic-jurídica en Qualitat i Seguretat Alimentària, i Normes Alimentàries-Legislació. El Grup d'Opinió en Normes Alimentàries (Fòrum QSA) pretén consolidar un grup d'experts multidisciplinaris en l'aplicació pràctica de la legislació alimentària, que pugui proposar solucions tècnic-legals a problemes complexos que planteja la interpretació i aplicació de les normes alimentàries.

 

Membres del Fòrum de Normes Alimentàries QSA - EPSI FUAB

Membres del Fórum de Normes Alimentàries QSA - EPSI FUAB

 

-  Quin tipus de temes en jornades tècniques, articles i casos pràctics teniu pensat abordar? Hi ha alguna temàtica que sigui d’especial actualitat ara mateix en el món de la regulació dels aliments?

Ja hem començat amb una primera aproximació a la problemàtica de l’aplicació i la interpretació d’una empresa multinacional alimentària per visualitzar com s’ho fa, en la complexa aplicació de les normes alimentàries a diferents mercats del món, amb marcs normatius diferents i complexitats d’integració en el sistema jurídic, per tal de que els aliments siguin conformes a la legalitat. Aquesta visió per part d’un responsable en Normes Alimentàries-Food Regulatory d’una empresa multinacional dels aliments ens ha deixat molts temes per explorar i adaptar al món de la empresa agroalimentària. 

En aquestes jornades abordarem aquests temes més actuals i de complexa interpretació i aplicació, i qüestions que han de veure amb la prevenció de la responsabilitat en l’ús dels additius, de la prevenció del frau, de la sostenibilitat i del malbaratament alimentari, de la clonació dels aliments, dels productes per vegans, de la carn “fabricada” al laboratori, de la introducció dels insectes com aliments, de l’aplicació de la intel·ligència artificial al sector alimentari, de la traçabilitat per blockchain, entre d’altres.

Hi ha molts temes que tenen repercussió legal i es fa difícil prendre decisions correctes. També la difícil relació entre la publicitat, la salut, la protecció al consumidor, la nutrició, etc., o l´ús de terminologia habitual a la publicitat dels aliments com Casolà, Natural, Artesà, entre d’altres, o les propietats saludables dels mateixos i els seus límits....tot des d'una perspectiva estrictament legal, per tal de poder establir el nostre posicionament com a especialistes en normes alimentàries, qualitat i seguretat alimentària.  

 

- Com és que s’ha decidit incloure exalumnes a aquest Fòrum? Què poden aportar-hi? 

Els alumni són el nostre component fonamental en aquest Fòrum, com a persones especialistes i vinculades a la indústria alimentària, o a l’Administració que controla els aliments, la prevenció del frau o la conformitat dels mateixos. Tenen una visió molt directa de la problemàtica que representa l’aplicació i la interpretació normativa al dia a dia, en la innovació de productes, en el control permanent dels possibles riscos (actualment els plàstics ho són i és necessària la seva substitució, com a exemple). Són les persones més capacitades per proposar i analitzar temes i expressar una opinió molt consolidada i fonamentada, que és el que tractarem de fer.

Els professors i aquells que s’han format en Qualitat i Seguretat Alimentària a l'EPSI-FUAB hi tenen cabuda, ja que es tracta d’enriquir el Grup amb les seves aportacions especialitzades. Hi haurà un portal obert i un contacte directe amb els exalumnes a través de la mateixa Escola i des de les xarxes socials. 

 

-  Quins perfils de professionals podem trobar al Comitè Científic?

El Comitè Científic el conformen persones especialitzades en Normes Alimentàries de la indústria i responsables de Qualitat i Seguretat Alimentària, que diàriament han d’utilitzar, interpretar i aplicar la normativa. També professionals amb responsabilitat a l’àmbit de l’Administració: Departaments de Sanitat i Agricultura, fonamentalment; i persones de la Universitat especialitzades en aquests camps. La idea és tenir una visió integral per enfocar correctament la problemàtica legal a l’àmbit dels aliments.