La Fundació UAB

Exposició pública del procés d'acreditació del Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Es penja l'autoinforme de 2 màsters

L’Escola Doctor Robert ha posat a disposició l’autoinforme d’acreditació del Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària a totes les persones vinculades al programa, que poden donar la seva opinió fins el 5 de juliol.

02/07/2020

L'Escola Doctor Robert ha engegat el procés d’exposició pública de l’Autoinforme del Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària, per a persones vinculades al programa que s’acredita (professors, estudiants, exalumnes i titulats, PAS, ocupadors). L’exposició pública es fa de forma virtual, des del 2 al 5 de juliol de 2020.

L’Autoinforme recull el procés de reflexió sobre el desenvolupament del programa atenent a 6 dimensions o estàndards de qualitat. Aquesta autoavaluació suposa el primer pas del procés d’acreditació d’una titulació, procés en què l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en realitza l’avaluació externa i certifica la seva idoneïtat. El procés d'acreditació per als programes de màster es realitza cada quatre anys a comptar des de la seva aprovació inicial.

Si esteu interessats en conèixer el contingut de l’Autoinforme i donar-hi la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Programació i Acreditació d’Estudis Oficials de l’Escola (fuab.formacio.acreditacio@uab.cat) i us facilitaran l’accés.