La Fundació UAB

Formació en coneixements bàsics en socorrisme i primers auxilis, a Casa Convalescència

Formació Casa Convalescència Primers Auxilis
La formació anual anava dirigida a tot el personal de Casa Convalescència, i especialment per als membres de l’Equip de Primers Auxilis d’aquesta instal·lació i del Campus de l’Eixample.

27/02/2019

El passat dimarts 26 de febrer es va impartir la formació anual en Coneixements Bàsics en Socorrisme i Primers Auxilis a Casa Convalescència, adreçada als treballadors de les entitats de la Corporació UAB.

La formació tenia com a objectiu principal el reciclatge de coneixements per als membres de l’Equip de Primers Auxilis de Casa Convalescència, i també per a l’Equip del Campus de l’Eixample.

La sessió es va estructurar en dues parts: a la primera, es varen introduir conceptes bàsics de primers auxilis, com ara l’actuació davant d’hemorràgies, cremades i ferides; i a la segona part, es varen dur a terme pràctiques de Reanimació Cardio Pulmonar (RCP), de la Posició Lateral de Seguretat (PLS) i es va ensenyar a realitzar la maniobra d'Heimlich.

Per a més informació sobre consignes d’actuació del personal, podeu consultar l'apartat de Prevenció i Seguretat dedicat a Casa Convalescència i l’Eixample.