La Fundació UAB

Serveis oberts de la Corporació UAB durant el mes d'agost 2022

Vista aèria de l'Edifici Blanc i de la Vila Universitària UAB

Ja podeu consultar els serveis oberts durant el mes d'agost de 2022 de les diferents institucions i unitats de l'entorn FUAB.

13/07/2022

El període de vacances del personal de la Corporació UAB, establert al calendari laboral d'aquest any, aprovat pel Comitè de Direcció, comprèn els dies que es troben entre l'1 i el 31 d'agost del 2022.

Ja podeu consultar els serveis oberts de les entitats, i diferents unitats i departaments de la Corporació UAB per l'agost de 2022:

 

Equip de Direcció de la FUAB

Per contactar amb la Direcció de la Corporació UAB de l'1 al 5 d'agost i del 24 al 31 d'agost, escriviu a l'adreça electrònica: fundacio.uab@uab.cat, o bé truqueu als telèfons 935817227 i 663 700 025 (ext 6496).

 

Direcció Econòmica i Financera i de Patrimoni

Aquesta àrea prestarà servei de l'1 al 5 i del 24 al 31 d'agost. Podeu contactar amb economia.fuab@uab.cat  i amb facturacio.fuab@uab.cat o bé als telèfons 663 091 357 (primera setmana d'agost), i/o al 663 090 974 (del 25 al 31).

 

Direcció Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB

Aquest departament estarà operatiu de l'1 al 5 d'agost, i del 25 al 31. Els seus e-mails de contacte són: direccio.juridica.rrhh.fuab@uab.catRh.fuab@uab.cat)

En cas de produir-se un accident de treball, us agrairem que seguiu les instruccions descrites a l’apartat “Procediment d’actuació per accident de treball”.
 
El dispensari de la UAB romandrà obert de l'1 al 5 d'agost, i del 25 al 31 d'agost, de les 9 a les 15 hores. Les visites són fins a les 14 hores. Fora d’aquest horari caldrà dirigir-se al centre d’Egarsat més proper.

 

Direcció de Serveis Docents

La Direcció de Serveis Docents estarà disponible de nou a partir del 29 d'agost a l'adreça electrònica: direccio.serveis.docents.fuab@uab.cat i al telèfon 663 091 089 (ext. 7536).

 

Gestió Acadèmica: 

S'oferiran serveis tot l'agost, de les 8 h a les 14 hores, amb atenció semipresencial, per a resoldre dubtes amb relació a:

Les adreces institucionals per a l'atenció seran les següents:

També es podrà oferir atenció per telèfon, a través de la centraleta 93 592 97 10.

- Sol·licituds de certificats i d’altres documents: tramitació a partir de l’1 de setembre de 2022.

- Sol·licituds títols: tramitació a partir de l’1 de setembre de 2022.

Tot allò que no es pugui resoldre en els serveis d'agost, serà atès a partir de l'1 de setembre per ordre d'entrada.

 

Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball

Pel que fa a la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball, també es farà assistència presencial de l'1 al 5 d'agost, i del 24 al 31, en horari d'atenció de 8 h a 14 hores, a través del correu practiques.btreball.fuab@uab.cat, i al telèfon 93 592 97 27.

Podeu contactar, via telefònica per urgències, del 8 al 17 d'agost, feu-ho al telèfon 663 091 423; i del 18 al 24 d'agost, al telèfon 663 089 604.

 

Departament de Promoció i Comunicació de la Fundació UAB:

Podeu dirigir totes les consultes del Departament a través de l’adreça promocio.fuab@uab.cat. Hi haurà aquest servei durant la primera setmana del mes d'agost, i tornarà a ser operatiu a partir del 29 d'agost.

 

Serveis Informàtics

Els serveis informàtics de la Fundació UAB oferiran assistència tècnica durant la primera setmana d'agost i del 29 al dia 31, en horari de 8 a 14 hores, a l'Edifici Blanc. Per qualsevol incidència contacteu amb el correu electrònic: informatica.fuab@uab.cat, al telèfon 663090188 (Ext. 1001).

Els serveis informàtics a Casa Convalescència estaran operatius de l'1 al 5 d'agost i del 29 al 31 d'agost, de 9 h a 15 hores. Per incidències contacteu amb el correu electrònic: informatica.cc.fuab@uab.cat, o al telèfon 663 088 302 (Ext. 4504).

Del 6 al 28 d'agost s'oferirà suport telemàtic a través del CAS de la UAB, en horari de matí. El correu de contacte és: cas@uab.cat., i el telèfon 93 581 21 00.

 

Edifici Casa Convalescència

Hi podreu contactar en horari de 8 h a 15 hores, de dilluns a divendres, tot el mes d'agost, a l'e-mailinfo.casa.convalescencia@uab.cat i al telèfon 93 433 50 00 (del 16 al 19 d'agost, sense servei de secretaria). Per urgències, dirigir-vos al telèfon 676 935 666.

 

Manteniment

Els operaris de manteniment de la FUAB estaran disponibles tot el mes d'agost en horari de 8 a 15 hores. Per contactar-hi: manteniment.fuab@uab.cat o bé truqueu al 93 581 7004.

 

UAB Idiomes Barcelona

UAB Idiomes Barcelona estarà obert tot el mes d'agost en horari de 9 a 14 hores. Escriviu al seu correu institucional: info.idiomes@uab.cat o dirigir-vos via telefònica al 93 433 5060.

 

Vila Universitària

Vila Universitària estarà oberta tot el mes d'agost, oferint atenció des de les 8 del matí a les 10 h de la nit, també a través de l'e-mail: vila@vilauniversitaria.com i mitjançant el telèfon 93 5817004.

Per urgències fora d'aquest horari i durant els caps de setmana, podeu contactar amb el telèfon 93 581 7313

 

Fundació Hospital Clínic Veterinari

L'Hospital Clínic Veterinari restarà obert durant tot l'agost amb horari d'atenció des de les 8 h a les 24 hores. Per comunicacions, escriviu al correu electrònic hcv@uab.cat o truqueu-hi al 93 581 1894

 

També podeu consultar la resta de serveis oberts durant l'agost al Campus de la UAB i els seus horaris per aquest període a aquest enllaç.