Open Access

Què són?

Els Recursos Educatius Oberts (REO) són "materials d'ensenyament, aprenentatge i investigació en qualsevol suport, digital o d'un altre tipus, que siguin de domini públic o publicats amb una llicència oberta que en permeti l'accés gratuït, així com el seu ús, adaptació i redistribució per altres sense cap restricció o amb restriccions limitades" (UNESCO, Declaració de París sobre els Recursos Educatius Oberts 2012).

Els REO poden ser cursos, mòduls didàctics, exercicis, simulacions, llibres de text, jocs, material multimèdia i altres tipus de materials d’ensenyament i aprenentatge. 

Mireu aquest vídeo breu per saber-ne més:

Video REO

Els REO (en anglès OER, Open Educational Resources) són un dels elements que conformen el nou model de fer recerca, la ciència oberta.
 
“La ciència oberta és la pràctica científica feta de forma que permet la col·laboració i contribució aliena, on les dades de recerca, les notes de laboratori i altres processos de la investigació estan disponibles lliurement, sota llicències que en permeten la reutilització, redistribució  i reproducció de la investigació i de les dades i els mètodes subjacents” (FOSTER: Open Science Definition  – traducció pròpia).
 
Ciència oberta blocs
 
El moviment per l’educació oberta vol reduir la bretxa digital i donar suport a un ensenyament i un aprenentatge més assequibles i eficaços.  

Són conceptes que defineixen els drets d’ús dels recursos i autoritzen a: 

 • Retenir (Retain): dret a realitzar, tenir o gestionar còpies del contingut. 
 • Reutilitzar (Reuse): dret a reutilitzar el contingut. 
 • Revisar (Revise): dret a modificar i adaptar el contingut. 
 • Remesclar (Remix): dret a combinar el contingut original amb altres materials per crear-ne de nous. 
 • Redistribuir (Redistribute): dret a compartir còpies del contingut original, modificat o remesclat amb altres persones. 

Les 5 R dels REO s’atribueixen a 5 Rs of Openness by David Wiley i l’explicació es pot trobar en el seu blog Open Content

Aquests drets o permisos són representats amb l’aplicació de llicències obertes, habitualment les llicències Creative Commons. La UAB recomana l'ús de diverses llicències CC en funció de la tipologia de document: Llicències CC recomanades a la UAB

Llicències Creative Commons i REO

Podem veure que algunes llicències no permeten alguns usos de l'obra, com per exemple la generació d’obres derivades, que serien incompatibles amb les característiques que hem esmentat. Aquests materials podrien ser uns bons materials d’aprenentatge i estar en accés lliure però no els podríem qualificar d’oberts segons els paràmetres dels REO. 

Podeu consultar la presentació Propietat intel·lectual en la tasca docent i investigadora del PDI si teniu algun dubte sobre aquesta qüestió. 

Quan creeu un REO: 

 • Contribuiu a l'intercanvi de coneixement.
 • Complementeu i milloreu el vostre perfil acadèmic. 
 • Potencieu la innovació en l’ensenyament i aprenentatge. 
 • Permeteu accedir gratuïtament a material docent de qualitat. 
 • Reduiu el cost de l'educació per als estudiants. 
 • Augmenteu el prestigi de la UAB promovent una educació més oberta. 

ODS 4 EducacióObjectiu de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS4): Educació de qualitat. 

Per a més informació: Els objectius de desenvolupament sostenible.