Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Avaluació

Grau de satisfacció dels usuaris


En aquesta pàgina trobareu els resultats sobre les enquestes de satisfacció dels usuaris del serveis de suport a la recerca de l'any 2022. 

Indicador de la valoració global dels usuaris amb les diferents Unitats Tecnològiques dels SCT

 

Indicador del grau de satisfacció en relació a l'assessorament i suport en consultes prestats per les diferents Unitats Tecnològiques dels SCT