Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Avaluació

Grau de satisfacció dels usuaris

En aquesta pàgina trobareu els resultats sobre les enquestes de satisfacció dels usuaris del serveis de suport a la recerca de l'any 2023.


Grau satisfacció
 

Comparativa del grau de satisfacció del 2023 respecte el 2022

Gràfic comparatiu de la valoració del 2023 respecte el 2022

 

Indicador de la valoració global dels usuaris amb les diferents Unitats Tecnològiques dels SCT
Valoració global 2023