Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Avaluació

Grau de satisfacció dels usuaris


En aquesta pàgina trobareu els resultats sobre les enquestes de satisfacció dels usuaris del serveis de suport a la recerca de cada any. 

Resultat de l'enquesta del 2020