Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball (en revisió, segons el nou marc normatiu)

Marc general

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en què la persona treballadora desenvolupa part de la seva jornada de treball setmanal de forma no presencial, habitualment mitjançant l'ús de les tecnologies de la Informació i de la comunicació.

Objectius

Avantatges

Pla de formació

Sol·licitud de participació

Característiques

Procés de sol·licitud

Pla de teletreball
 

Preguntes freqüents

A continuació es relacionen les preguntes més habituals sobre el programa de teletreball:

Preguntes freqüents del programa de Teletreball a la UAB