Personal UAB Personal d'administració i serveis

Teletreball

Marc general

El teletreball és una modalitat de prestació de serveis en què la persona treballadora desenvolupa part de la seva jornada de treball setmanal de forma no presencial, habitualment mitjançant l'ús de les tecnologies de la Informació i de la comunicació.

- Objectius
- Avantatges
- Pla de formació
- Sol·licitud de participació
- Característiques
- Procés de sol·licitud
 

Preguntes freqüents

A continuació es relacionen les preguntes més habituals sobre el programa de teletreball:

Preguntes freqüents del programa de Teletreball a la UAB