Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Convocatòries i concursos

Convocatòries vigents

Si vols formar part del Personal d'Administració i Serveis de la UAB, a continuació trobaràs la relació de les convocatòries vigents, segons el tipus de plaça en què estiguis interessat.

Si decideixes prendre part en algun dels processos de selecció, consulta els requisits específics a les bases de la convocatòria.

Convocatòries i concursos del PAS (totes)

Convocatòries i concursos del PAS per col·lectius:

Els processos d'accés i/o de nou ingrés es basen en l'oferta pública de llocs de treball:

- Extern funcionari

- Extern laboral

Els processos de provisió de llocs de treball possibiliten la mobilitat i la promoció de les persones que ja formen part del PAS:

- Intern funcionari

Intern laboral

Convocatòries intern-funcionari: s'adrecen al personal funcionari en actiu de la UAB i al que es troba en situació d'excedència sempre que acompleixi els requisits per al reingrés.

Els processos de selecció de personal de centres adscrits a la UAB o d'altres institucions que sol·licitin la difusió de les seves convocatòries:

- Extern (altres institucions)

Si tens dubtes, consulta l'apartat de preguntes freqüents.

En aquest enllaç teniu alguns models de proves Pots posar-te en contacte amb la Unitat de Selecció que s'encarrega de la gestió, planificació i resolució dels processos d'accés i provisió dels llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la UAB, així com de l'assessorament tècnic als òrgans de selecció que hi participen.