Mobilitat Internacional

Formularis

Formularis

Al web de Mobilitat i Intercanvi Internacional de la UAB trobareu els següents documents publicats per l'Àrea de Relacions Internacionals (ARI):

- formulari de sol·licitud de modificació de períodes d’estada
- certificat d’arribada
- certificat d’estada
- model de certificat d’existència de cobertura mèdica
- model de renúncia.