Informació seleccionats

Informació per als seleccionats

Tots els estudiants seleccionats hauran de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, hauran de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

  • Acceptació / No acceptació de la plaça.
  • Documents de sol·licitud (application form) a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit, si escau).
  • Conveni de subvenció, learning agreement i d’altra documentació que es requereixi
  • Fer les proves de nivell d’idioma (OLS) abans i després de la realització de l’estada, en el cas del programa Erasmus+.
  • Enquesta final de l’estada. EU Survey en el cas de mobilitats Erasmus+.

Tramitació del visat (si escau).Contractació de l’assegurança complementària de mobilitat en el moment de fer la matrícula. En el cas del UAB Exchange Programme, caldrà a més a més fer la contractació d'una assegurança mèdica amb abast fora de la UE.


Documentació obligatòria

A continuació trobareu els documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi.

Full Renúncia Erasmus+ Estudis
Addenda al Conveni de Subvenció Erasmus+ Estudis
Certificat Estada Erasmus Estudis
Certificat Arribada Erasmus+ Estudis
Modificació estada Erasmus+ Estudis durant intercanvi
Modificació estada Erasmus+ Estudis abans intercanvi