Mobilitat Internacional

Destinacions SICUE

A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2020/21 (el 4 de febrer es publicaran les del curs 21/22)

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'orígen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE.