Mobilitat Internacional

Destinacions

A continuació, podeu consultar el llistat de destinacions per al curs 2022/23. El 9 de febrer es publicaran les places ofertades pel curs 2023/24

Per a poder realitzar el Treball de Fi de Grau en una altra universitat mitjançant el programa SICUE, cal el vist-i-plau dels coordinadors d'intercanvi de les dues universitats, tant la d'origen (UAB) com la d'acollida. Tot i això, no totes les universitats ofereixen realitzar el TFG dins l'intercanvi SICUE.