Informació i documentació per als alumnes seleccionats

A continuació trobaràs el dossier informatiu de la convocatòria i els tràmits a realitzar abans, durant i en finalitzar l'estada, així com els documents acadèmics necessaris: Dossier informatiu SICUE 2020-2021

Imprès acord acadèmic SICUE 2020/21
Model de renúncia SICUE 2020/21
Certificat d'arribada al destí SICUE 2020/21