Mobilitat Internacional

Quan tornis a la UAB

Tornada a la UAB

L'estudiant haurà de lliurar la següent documentació a la Gestió Acadèmica:

- Certificat d'estada, signat i segellat per la universitat de destinació.
Programa Propi i SICUE: document escanejat
Programa Erasmus+: document original
Els models de l'ARI (Àrea de Relacions Internacionals) es troben al web de Mobilitat i Intercanvi Internacional de la UAB.

- Acord d’Estudis / Learning agreement, versió “acord uni destinació anglès/castellà", signat i segellat per la universitat de destinació.

- Informe final de l'estada (on-line).
Programa Propi i SICUE: respondre a enquestes.uab.cat de l'01/12/2016 al 30/10/2017. Programa Erasmus+: l'ARI envia el link a l'estudiant per respondre l'enquesta.

En el cas de que la universitat de destinació hagi lliurat o fet arribar a l'estudiant el Certificat de notes / Transcript of Records original, s’haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica. Si no és així, cal reclamar aquest document a la universitat de destinació i demanar que es faci l’enviament del document original directament a la Gestió Acadèmica, que no farà constar les notes a l'expedient fins que no l'hagi rebut.