Convocatòria 2018-19

El període de sol·licituds per a la propera convocatòria serà del 13 de febrer al 13 de març de 2018


El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Mitjançant aquest sistema, els estudiants poden realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos). Cal consultar les durades que s'ofereixen per a cada titulació al llistat de destinacions. Les places són exclusives per a  la titulació i duració especificada. No és possible realitzar l'intercanvi en una universitat o titulació que no aparegui oferta a l'apartat "Destinacions".

Si esteu interessats en una universitat que no s'ofereix, haureu de contactar amb el coordinador d'intercanvis del vostre centre a començaments del curs anterior al qual tingueu previst realitzar l'intercanvi, per tal que valori la possibilitat de signar un nou acord.

L'estudiant que participa en qualsevol d'aquests programes manté la condició d'alumne de la seva universitat d'origen, en la qual s'haurà de matricular i abonar, si s'escau, l'import de la matrícula. A la universitat de destinació, l'alumne gaudirà de matrícula gratuïta per a les assignatures incloses a l'acord d'equiparació, i tindrà els mateixos drets i serveis que els alumnes locals. Les universitats participants en el programa SICUE es comprometen, a més d'oferir la matriculació gratuïta als estudiants d'intercanvi, a proporcionar la informació necessària sobre els cursos acordats, els procediments d'inscripció i orientació per a trobar allotjament.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d'un per curs acadèmic. 

Més informació:
CRUE - Convocatòria Programa SICUE
A les Oficines d'Intercanvi de cada centre i a l'Àrea de Relacions Internacionals.