Mobilitat i intercanvi internacional

FAQs

Tot el que necessites saber

En els següents apartats trobaràs informació detallada sobre com preparar abans, durant i després la teva estada d'intercanvi.

  • Com m'afecta el Brexit al meu intercanvi pel curs 2022-23?

El recent acord del Brexit anuncia la retirada del país britànic en el nou programa Erasmus+ previst per al període 2021-2027. La decisió posa fi a anys de cooperació, tot i que seguirà en funcionament fins a la renovació del nou pla de mobilitat. D’aquesta manera, les estades d’intercanvi continuaran vigents dins el Reglament actual fins que es compleixin tots els terminis.

Les condicions per a l’oferta de places continuen en vigor, igual que els ajuts econòmics, els quals destinen 300 euros per part de la beca UE per mes d’estada real, i els 200 euros de beca addicional per mes que el Ministeri d’Educació i Formació Professional dota als estudiants d’entorns desfavorits.

La sortida del Regne Unit de la UE també provoca l’eliminació dels acords fronterers en el marc de l’Espai Schengen i la conseqüent limitació de mobilitat entre països. A partir de gener de 2021 serà necessari un visat per a estades iguals o superiors a 6 mesos. Les condicions estan detallades a la web oficial del Govern Britànic.

L’assegurança mèdica europea segueix vigent, però per a estades anuals s’ha de pagar l’immigration health surcharge, juntament amb el visat. Per qüestions relatives a les assegurances és preferible contactar amb la universitat de destí, ja que hi poden haver particularitats depenent del territori britànic en què es produeixi l’estada.

  • Admissions Tardor 2022

Les admissions estaran condicionades a l'evolució de la pandèmia, així com a l'aprovació final de la facultat d'acollida, que podrà reduir el nombre d'estudiants admesos per tal de poder complir amb totes les mesures sanitàries necessàries. 

En el context actual, no podem garantir un mateix model de docència per a totes les facultats o escoles. Els estudiants han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la seva facultat d'acollida per saber com tenen previst organitzar la docència. Per a informació sobre la selecció d'assignatures o sobre el Learning Agreement, també han de contactar amb l'Oficina d'Intercanvis de la facultat. 

A causa de les incerteses sobre l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, recomanem als estudiants que siguin molt cautelosos abans de fer reserves de bitllets d'avió o allotjament amb molta antelació i que triïn sempre opcions amb dret a reemborsament.  

  • Com serà la docència al curs 2022/23?

A la UAB, el model de docència serà 100% presencial.

  • Protocol Emergències Internacionals: COVID-19

Els membres de la Comunitat UAB que participin en estades de mobilitat a l'estranger tenen a la seva disposició un conjunt de recomanacions sobre protocol d'emergències internacionals a tenir en compte abans i durant l'estada de mobilitat. Entre aquestes mesures, a causa de l'actual situació d'expansió mundial de la Covid-19, destaquem els següents punts:

a) Registre consular

És recomanable inscriure al registre consular de viatgers del consolat del vostre país a Barcelona perquè en cas d'emergències com catàstrofes naturals o situacions d'emergència col·lectiva, relacionades o no amb el COVID 19, els consolats puguin contactar amb vosaltres i proporcionar-vos la assistència necessària segons la situació.

b) Quarantena

En alguns casos, depenent de l'evolució de les mesures de prevenció de l'expansió de l'COVID-19, els nacionals d'alguns països poden ser comminats a guardar quarantena de 14 dies a la seva arribada a Espanya. Per a més informació, per favor contacta amb la teva oficina consular espanyola abans d'iniciar el teu viatge.

c) Assegurança mèdica

Tots els estudiants, investigadors i professors estrangers que vinguin a una universitat catalana han d'estar coberts per una assegurança mèdica. Es recomana contractar una assegurança mèdica que tingui plena cobertura en cas de malaltia o accident durant el viatge o l'estada a Espanya. També cal considerar que tingui cobertures pel que fa a desplaçament de familiars i desplaçament en avió medicalitzat.

En les presents circumstàncies, i davant l'eventualitat que hi pugui haver brots de coronavirus, seran especialment indicats les assegurances que cobreixin possibles despeses per tractament de COVID-19. La corredoria d'assegurances Omnibus ofereix una assegurança de salut per a mobilitats a Espanya amb cobertures en cas de tractament per COVID-19, encara que qualsevol altra assegurança que compleixi amb els requisits dictats per la corresponent oficina consular espanyola seria acceptable.

Els estudiants, investigadors i professors de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa poden sol·licitar la targeta sanitària europea. La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en el territori de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada prevista, d'acord amb la legislació de país d'estada, independentment de que l'objecte de l'estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis. Per a més informació visitar aquest web. En qualsevol cas, es recomana la contractació d'alguna assegurança addicional per cobrir possibles copagaments.

  • Informació sobre viatges:

Informació sobre Salut i Viatges: https://www.spth.gob.es/

Informació sobre la Mobilitat entre països de la Unió Europea: https://reopen.europa.eu/es/

Informació sobre la Mobilitat per a estudiants extracomunitaris: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_es

  • Informació sobre la vacunació:

La vacunació a Catalunya la realitza el Departament de Salut. Trobaràs informació actualitzada sobre la campanya de vacunació a la pàgina de Canal Salut de la Generalitat de Catalunya:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/campanya-vacunacio/index.html#googtrans(ca|es)

Per accedir a la vacunació a Catalunya (i a tot Espanya) cal disposar d'un NIE (número d'identificació d'estranger) i dirigir-se a un Centre d'Atenció Primària (CAP). El procés d'obtenció de l'NIE, especialment en el cas de ciutadans comunitaris o de ciutadans extracomunitaris que vagin a fer estades de menys de 90 dies, pot demorar uns mesos. Per aquest motiu, et recomanem que et vacunis al teu país d'origen abans d'arribar a Espanya.