Servei de dutxes

Tota persona de la comunitat UAB que vingui en bici al Campus pot fer ús de les dutxes del Servei d'Activitat Física de la Universitat (SAF). 

NORMATIVA:

Aquesta normativa té per objecte la regulació del correcte funcionament de l'ús de les dutxes de les instal·lacions esportives de la UAB, gestionades pel Servei d'Activitat Física (SAF-UAB) i serà d'aplicació a totes les persones que siguin usuàries del programa BiciUAB. 

Els espais es regiran per les normatives generals i per la normativa específica. En cas de conflicte, s'aplicarà en primer lloc la normativa específica, llevat que la general sigui més restrictiva. 

Les persones usuàries de les dutxes del SAF-BiciUAB tindran accés exclusiu a les dutxes que el SAF permeti reservar i per una estada màxima a les instal·lacions de 30 minuts. No tindran accés a cap altre servei del SAF tret que, de forma puntual, s'especifiqui alguna altra cosa. 

Les persones usuàries han de fer un ús mínim d’una vegada cada 3 mesos. Si no s'arriba a aquest ús mínim es procedirà a donar de baixa la persona de la base de dades del Servei. 

Normativa general: 

Penjada al web del SAF i a les instal·lacions. 

Normativa específica i procediment:

A) PER PODER ACCEDIR A FER ÚS DEL SERVEI DE DUTXES DEL SAF, cal: 

  • Estar donat/da d’alta al programa BiciUAB. Pots donar-te d'alta enviant un email a mobilitat@uab.cat, expressant el teu interès en fer ús d'aquest servei i facilitant nom, cognoms i NIU.
  • Donar d'alta les teves dades al SAF. Pots fer-ho aquí
  • Anar a recepció del SAF (amb cita prèvia) on es facilitarà el codi QR al telèfon que donarà accés a les instal·lacions a través del teu nom. Es comprovarà que s’està inscrit/a al programa BiciUAB. 

Si teniu algun dubte o dificultat, podeu trucar al 938511934 (SAF). 

B) CADA VEGADA QUE ES VULGUI FER ÚS DE LES DUTXES, cal:

  • Fer reserva del dia i hora en que es vol anar a les dutxes del poliesportiu. 
  • Passar el codi QR del telèfon i passar pel torn.
  • Sortir del SAF abans de 30’ i registrar la sortida en el lector QR de sortida del Servei, específic per aquestes persones usuàries BiciUAB.
  • Anul·lar la reserva en cas de no poder-hi anar fins a 15’ abans de l’accés. En cas de no anul·lar-la no es permetrà l'accés al SAF per un període mínim de 15 dies. 

C) NO COMPLIMENT DE LES NORMATIVES 

L'incompliment de les normatives implicarà l’aplicació del Reglament i de la Normativa d’ús general i pot suposar un període de no accés al Servei. 

D) BICICLETES

Cap persona de les que treballen al SAF es fa responsable ni de la bicicleta ni de cap objecte personal. 

E) ASSEGURANÇA 

En cas de lesió per accident durant l'ús del servei de dutxes, les persones no abonades estaran cobertes per la seguretat social, per la que tinguin contractada de forma privada o per la complementària d’estudiants.