Servei de dutxes

Tota persona de la comunitat UAB que vingui en bici al Campus pot fer ús de les dutxes del Servei d'Activitat Física de la Universitat (SAF). 

NORMATIVA:

Aquesta normativa té per objecte la regulació del correcte funcionament de l'ús de les dutxes de les instal·lacions esportives de la UAB, gestionades pel Servei d'Activitat Física (SAF-UAB) i serà d'aplicació a totes les persones que siguin usuàries del programa BiciUAB. 

Els espais es regiran per les normatives generals i per la normativa específica. En cas de conflicte, s'aplicarà en primer lloc la normativa específica, llevat que la general sigui més restrictiva. 

Les persones usuàries de les dutxes del SAF-BiciUAB tindran accés exclusiu a les dutxes que el SAF permeti reservar i per una estada màxima a les instal·lacions de 30 minuts. No tindran accés a cap altre servei del SAF tret que, de forma puntual, s'especifiqui alguna altra cosa. 

Normativa general: 

Penjada al web del SAF i a les instal·lacions. 

Normativa específica i procediment:

A) PER PODER ACCEDIR A FER ÚS DEL SERVEI DE DUTXES DEL SAF caldrà: 

  • Estar donat d’alta al programa BiciUAB enviant un correu a mobilitat@uab.cat i facilitant nom, cognoms i NIU. 
  • Donar-se d’alta al SAF registrant les dades i sol·licitar Cita prèvia. Si teniu algun dubte o dificultat, podeu trucar al 938511934.
  • Anar a la recepció del SAF on es facilitarà el codi QR al telèfon que donarà accés a les instal·lacions a través del torn. Es comprovarà que s’està inscrit al programa BiciUAB. 

B) PER PODER ACCEDIR AL SERVEI DE DUTXES DEL SAF caldrà:

  • Fer reserva del dia i hora en que es vol anar a les dutxes del poliesportiu. Si no s'hi pot anar per qualsevol raó, procedir a l’anul·lació de la reserva. En cas de no anul·lar-la no es permetrà l'accés al SAF per un període mínim de 15 dies. 
  • Passar el codi QR del telèfon i passar pel torn.
  • Sortir del SAF abans de 30’ i registrar la sortida en el lector QR de sortida del Servei, específic per aquestes persones usuàries BiciUAB.
  • Fer un ús mínim d’una vegada cada 3 mesos. Si no s'arriba a aquest ús mínim es procedirà a donar de baixa la persona de la base de dades del Servei. 
  • Anul·lar la reserva en cas de no poder-hi anar fins a 15’ abans de l’accés. Si no s’anul·la no es permetrà l'accés a les dutxes per un període mínim de 15 dies. 

C) NO COMPLIMENT DE LES NORMATIVES 

L'incompliment de les normatives implicarà l’aplicació del Reglament i de la Normativa d’ús general i pot suposar un període de no accés al Servei. 

D) BICICLETES

Cap persona de les que treballen al SAF es fa responsable ni de la bicicleta ni de cap objecte personal. 

E) ASSEGURANÇA 

En cas de lesió per accident durant l'ús del servei de dutxes, les persones no abonades estaran cobertes per la seguretat social, per la que tinguin contractada de forma privada o per la complementària d’estudiants.