Avantatges d'anar en bus

Avantatges d'anar en bus

L'autobús és una bona opció per desplaçar-se al campus. Segons l'Enquesta d'Hàbits de la Mobilitat (2019), l'11,1% de la comunitat universitària arriba al campus amb autobús interurbà.

Aquest mitjà de transport públic col·lectiu presenta grans avantatges respecte el vehicle privat; és molt més econòmic i molt més respectuós amb el medi ambient. Per cada autobús circulant amb passatge podríem eliminar cinquanta cotxes de les nostres carreteres i disminuir així la congestió.