Avantatges d'anar en bici

Avantatges d'anar en bici

SALUT. L'ús de la bici suposa la realització d'exercici físic i proporciona benestar mental, en tant que ens obliga a estar actius mentalment però sense estrès. 

ECONOMIA. La bici és un mitjà de transport econòmic, tant pel que es refereix a la seva adquisició com pel seu manteniment. I no necessita combustible. 

RAPIDESA. La bicicleta és més ràpida que el cotxe en distàncies curtes i mitjanes. Pots assolir fins els 20 km/h. 

APARCAMENT. Amb la bici s'aparca fàcilment.

SOSTENIBILITAT. La bici és un mitjà de transport accessible, net, no fa soroll i no requereix de grans infraestructures.

INTERMODALITAT. Pots combinar la bici amb el transport públic col·lectiu. Amb tren i amb bus