• El Pla de Mobilitat de la UAB

    El Pla de Mobilitat es defineix com el document bàsic de planificació per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El seu àmbit territorial és el campus de Bellaterra de la UAB i el seu abast temporal és de quatre anys.

    L’objectiu del Pla és incrementar l’accessibilitat al campus universitari amb criteris de sostenibilitat, eficiència i seguretat, seguint allò establert per la Llei de Mobilitat de Catalunya de 2003; potenciant els desplaçaments en mitjans actius (caminant i en bicicleta), en transport públic col·lectiu i racionalitzant l’ús del vehicle privat.

    La UAB s’està consolidant com un node clau en el territori de la Regió Metropolitana de Barcelona. La seva activitat, relacionada amb les tres missions de la Universitat (docència, investigació i relació amb la societat), la converteix en un potent centre generador de mobilitat a diferents escales territorials, especialment, a nivell metropolità. En aquest sentit, l’accessibilitat esdevé l’element clau per a la integració de la universitat al territori.

    Conscients del rol estratègic de la Universitat com a centre d’activitat i com a motor del desenvolupament territorial, es precisa de la participació de totes les administracions competents. En aquesta línia, cal destacar que totes les fases del present Pla de Mobilitat han comptat amb la participació dels agents implicats a la Taula de la Mobilitat de la UAB: Generalitat de Catalunya, Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ajuntament de Cerdanyola del Vallès, operadors de transport públic per carretera i ferroviari, entre d’altres.

    Seguint el llegat del primer Pla de Mobilitat 2008-14, el segon Pla 2018-24 representa la diagnosi de l’accessibilitat del Campus en els darrers anys i dels impactes del model de mobilitat generat, l’evolució tendencial d’aquest model en els propers anys, l’establiment d’un model desitjat i de les mesures d’actuació que, en les circumstàncies actuals, es consideren necessàries per tal d’assolir-lo.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible