Avantatges de caminar

Caminar és el sistema de desplaçar-se més econòmic, menys contaminant i és totalment saludable.

L'opció de desplaçar-se a peu combina els beneficis de fer exercici físic i d'emetre 0g de CO2 a l'atmosfera.

La velocitat mitjana que s'adopta caminant, uns  4km/h, permet cobrir desplaçaments curts amb molta facilitat.

En els darrers anys s'ha incrementat el número de desplaçaments a peu per arribar a la UAB. El 2001 representaven el 3,9% dels desplaçaments per accedir al campus, l'any 2009 aquesta proporció era del 6,4%.

Font: Hàbits de mobilitat de la comunitat universitària. UAB.