Itineraris a peu

Itineraris a peu

Per moure'ns dintre el campus, caminar és l'opció més fàcil i còmode.

La xarxa interna d'espais destinats als desplaçaments a peu està formada per tots aquells espais on les persones que es desplacen poden transitar-hi d'una manera segura, siguin associats a la xarxa viària o no. Els diferents espais per a vianants permeten connexions nord-sud i est-oest en espais confortables i en total ocupen 8.4 ha. Les dimensions del campus de Bellaterra fa que en 20 minuts puguem desplaçar-nos d'una punta a l'altra del mateix. Tanmateix, s'ha de tenir en compte que, a l'estar ubicat a una vall hi ha recorreguts amb pendents del 20 i 30% que poden complicar la caminabilitat. 

ItinerarisPeu1  

En concret, s'identifiquen quatre categories que representen aquells espais destinats als desplaçaments a peu, que permeten connexions internes pel campus:

Àrees peatonals: on no hi ha accés per a vehicles motoritzats. Per tant, són zones exclusives per a persones que es desplacen a peu.  
Zones de prioritat invertida: destinades a persones que es desplacen a peu però on s'hi permet l'accés de vehicles de serveis.
Camins peatonals: camins interns del campus on no hi passen vehicles. Són d'ús exclusiu per a persones que es desplacen a peu i permeten l'accés entre edificis.
Xarxa viària amb existència de voreres transitables per a persones que es desplacen a peu i passos de vianants. 

Aquestes categories es poden consultar al següent mapa. A més, amb l'eina "Planifica la teva ruta" pots localitzar qualsevol punt del campus i cercar la forma més ràpida i còmode d'anar-hi.

Cal destacar que la xarxa viària a l'interior del campus està definida com a Zona 30 o com a zona de pacificació del trànsit, on la velocitat màxima permesa és de 30km/h.