Avantatges d'anar en tren

Avantatges d'anar en tren

El tren és un mitjà de transport col·lectiu de gran capacitat, ràpid, còmode i sostenible tant econòmica, social com ambientalment. No és estrany doncs, que gairebé la meitat dels desplaçaments per a accedir al campus es facin amb mitjans ferroviaris (FGC i Renfe).

Segons l'enquesta d'hàbits de mobilitat de la comunitat universitària 2019, un 53,3% de la comunitat universitària utilitza el tren per a desplaçar-se al campus de la UAB. Concretament, un 33,9% ho fa en FGC i un 19,4% en Renfe. Els motius que s'expressen per fer-ho són: la proximitat al lloc de residència, la puntualitat i la regularitat, i per no disposar de vehicle privat.

El campus de Bellaterra de la UAB queda cobert per dos serveis ferroviaris. El de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), mitjançant la línia S2 del metro del Vallès (Barcelona Pl. Catalunya - Sabadell Parc del Nord), i el de Rodalies Renfe que inclou les línies R7 (Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat) i R8 (Martorell - Granollers Centre).

FGC línia Vallès

LiniesTrenFGC


Rodalies  - R7

LiniesTrenr7

Rodalies - R8

LiniesTrenr8