Itineraris PMR

Itineraris PMR

Amb l'objectiu d'aconseguir l'accessibilitat universal al campus, s'ha elaborat un Diagnosi d'accessiblitat dels recorreguts a la UAB. En base als criteris del Codi d'Accessibilitat de Catalunya que han estat definits en els següents trajectes:

Accessibles: Els paràmetres observats estan d'acord amb la normativa establerta. Es consideren els paràmetres clau, de manera que si hi ha algun paràmetre secundari que no compleix del tot la normativa, es valora com a accessible. Per exemple: si un recorregut compleix tots els paràmetres però les places d'aparcament varien lleugerament sobre la mida establerta per la normativa, es considera accessible. 

Practicables: No tots els paràmetres observats estan d'acord amb la normativa establerta. Tot i això, els paràmetres que no es compleixen són salvables per a persones amb menor limitación de mobilitat o amb el suport puntual d'alguna altra persona. 

Ni practicables ni accessibles: Algun dels paràmetres observats no està d'acord amb la normativa establerta i no és salvable per a persones amb menor limitación de mobilitat ni amb el suport puntual d'alguna altra persona. 

Al següent mapa s'observen els itineraris en funció d'aquests tres trajectes.