Impactes

Impactes

El cotxe, des del punt de vista de la sostenibilitat, és el mitjà de transport més contaminant i que més energia consumeix, sobretot si es té en compte totes les etapes de la seva vida i si va amb un sol ocupant. També és el més insegur des del punt de vista de l'accidentalitat i un dels més ineficients des del punt de vista econòmic o de l'espai consumit.

En el cas de la moto, el grau d'eficiència energètica també és menor que el transport públic però superior a la del cotxe. L'accidentalitat entre les persones usuàries d'aquest mitjà acostuma a tenir conseqüències greus, per contra suposa un estalvi de diners i de temps respecte el cotxe i ocupa molt menys espai.

La localització del campus respecte els principals nuclis urbans i les xarxes de transport fan que el cotxe sigui un dels principals mitjans per accedir-hi. El 19,1% de la comunitat universitària accedeix al campus en cotxe (una sola persona como ocupante) i un 1,4% ho fa en moto. Cal tenir en compte que l'índex d'ocupació del cotxe és només d'1,3 personas/vehículo. Aquest fet compromet la sostenibilitat del campus i fa que les seves persones usuàries tinguin més despeses (EHMCU, 2019). 

Recorda que el campus està considerat una zona 30 en la qual els vehicles a motor han de conviure pacíficament amb altres persones usuàries com vianants, ciclistes o autobusos.