Com aparcar a la Plaça Cívica

Tota persona membre de la Comunitat Campus que tingui la targeta universitària (o Esfera UAB) pot accedir a aquest aparcament. No obstant, és imprescindible activar la targeta per a aquest ús. Per a fer-ho, cal que la persona usuària es dirigeixi al Suport Logístic i Punt d'Informació del seu centre d'estudis o feina.

Per tal d'aconseguir un funcionament eficaç de l'aparcament, en benefici de la comunitat universitària, s'han establert les següents normes de funcionament.

És imprescindible la implicació de totes les persones usuàries en el compliment d'aquestes normes, així com les normes i sentits de circulació regulats amb la senyalització existent, per a garantir aquest bon funcionament.

No respectar aquestes normes implicarà que l'aparcament no podrà fer la seva funció correctament en perjudici de totes les persones usuàries. No respectar les normes d'ús de manera reiterada implicarà la desactivació de la targeta per a aquest aparcament. Aparcar fora dels llocs permesos (zones de vianants, espais per a persones amb mobilitat reduïda o càrrega i descàrrega) també comportarà la desactivació de la targeta per a aquest aparcament.

Tots som responsable del bon funcionament d'aquest aparcament. Per això, necessitem la implicació de totes les persones usuàries en el respecte d'aquestes normes per a no perjudicar-nos mútuament. 

Per tal d'assolir els objectius abans esmentats, l'aparcament de la Plaça Cívica es considera un aparcament en rotació (cal entrar i sortir cada dia, no es pot fer servir com a garatge), reservat a la comunitat campus amb control d'aforament. D'aquesta manera es vol garantir, al màxim, la igualtat d'oportunitat d'accés.

No hi ha possibilitat de reservar places. Per tant, les places s'aniran omplint a mida que arriben les persones usuàries.

L'aforament de l'aparcament és de 242 places.

El sistema va descomptant places del total disponible conforme van entrant o sortint vehicles.

La informació sobre si l'aparcament està lliure o complet es mostra als cartells electrònics de l'entrada.

L'aparcament està permès tots els dies de l'any de les 6:00h a les 24h.

Les barreres estan baixades les 24 hores, tots els dies de la setmana, excepte els dissabtes no festius.

Els dissabtes no festius l'accés és lliure de 9:00h a 21:00h. Els cotxes que quedin a l'aparcament a partir de les 21:00h només podran sortir trucant al Servei de Seguretat i Vigilància del Campus (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera de sortida.

Per a garantir la màxima igualtat d'oportunitats en l'accés a l'aparcament, l'estada màxima permesa de forma continuada és de 16 hores. D'aquesta forma es vol evitar que moltes places quedin ocupades de forma permanent per cotxes que fan servir l'aparcament com a garatge.

L'aparcament té un aforament limitat. El sistema va descomptant places, del total disponible, conforme van entrat o sortint vehicles. Per tal de comptar o descomptar la plaça és imprescindible marcar i que el cotxe passi per la barrera.

Per a accionar la barrera és imprescindible posar la targeta UAB al lector que trobarem just abans d'aquesta cada cop que s'entra i se surt de l'aparcament, ja que el sistema reconeix si el cotxe està aparcat o ja ha abandonat l'aparcament. És a dir, no es pot sortir si no s'ha introduït la targeta a l'entrada, ni tornar a utilitzar la targeta per a entrar si no s'ha sortit abans.

Si entrem aprofitant l'obertura de barreres del cotxe de davant no podrem sortir perquè el sistema no podrà detectar que hem entrat. Si sortim sense posar la targeta, el sistema interpretarà que encara estem a dins i no ens deixarà entrar l'endemà.

Per a marcar, cal deixar baixar la barrera totalment abans d'introduir la targeta. Si s'introdueix la targeta abans que baixi totalment la barrera, després de l'entrada del vehicle precedent, el sistema no registra l'entrada i la barrera continua baixant. No s'obre fins que marqueu novament un cop s'hagi baixat totalment.

Si no fem aquestes pràctiques, el comptatge de places no funcionarà correctament i es donaran situacions com que el cartell digui que l'aparcament està complet o lliure i que la realitat sigui la contrària, perjudicant, així, a la resta de persones usuàries.

Per aquest motiu no podrem fer servir targetes diferents per a entrar i sortir.

Per un correcte marcatge també és molt important aparcar únicament a les places pintades com a aparcament, ocupant l'espai d'una sola plaça.

Un cop passat el període màxim d'estada permesa de 16 hores, el sistema farà una expulsió automàtica i entendrà que el cotxe ha sortit. Per tant, si una persona usuària deixa el cotxe més de 16 hores seguides, quan vulgui sortir no podrà i haurà d'estacionar el vehicle i trucar al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera.

Amb aquesta expulsió automàtica es vol evitar l'ús de l'aparcament com a garatge i l'accés a l'aparcament sense marcar. Amb l'expulsió també s'evita que les persones usuàries, pel motiu que sigui, surtin de l'aparcament sense marcar i comptin com a plaça ocupada l'endemà quan realment no són a l'aparcament. Al dia següent podran entrar sense problema sempre que hagin passat les 16 hores de la seva entrada anterior.

a) Si no podeu entrar a l'aparcament pot ser per diferents motius:

Aforament complet. Aquesta circumstància queda reflectida al cartell electrònic de l'entrada. En aquest cas, haureu de buscar aparcament a una altra zona del Campus abandonant el carril d'entrada pel desviament de l'esquerra o podeu esperar que quedi alguna plaça lliure, sempre que no destorbeu altres persones usuàries.

No vau marcar a la sortida, el dia anterior, i el sistema considera que encara esteu a dins. Podeu esperar a que passin les 16 hores des de la vostra entrada anterior. Passat aquest temps, el sistema us expulsarà automàticament i ja considera que heu sortit, per tant, ja podreu entrar de nou.

Targeta no vàlida. Si el xip s'ha espatllat, o la targeta està caducada, o no disposeu de la darrera versió, o cal activar-la al caixer, etc. Us heu de dirigir al Suport Logístic de la vostra Facultat o Centre on us orientaran sobre el procediment a seguir.

Targeta inhabilitada. Si no compliu les normes d'ús de manera reiterada, no respecteu les normes de circulació o aparqueu a espais indeguts, la vostra targeta quedarà inhabilitada per a aquest aparcament per tal de garantir els drets de les persones usuàries que sí respecten les normes.

b) Si no podeu sortir de l'aparcament pot ser per diferents motius:

No heu marcat a l'entrada i el sistema considera que no heu accedit a l'aparcament. En aquest cas, cal que aparqueu el vehicle i truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera.

Targeta no vàlida. Si el xip s'ha espatllat, o la targeta està caducada, o no disposeu de la darrera versió, o cal activar-la al caixer, etc. En aquest cas, cal que aparqueu el vehicle i truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera.

Heu excedit el màxim permès de 16 hores de permanència a l'aparcament. En aquest cas, cal que aparqueu el vehicle i truqueu al Servei de Seguretat i Vigilància (93 581 25 25) qui obrirà manualment la barrera.

c) Si el cartell electrònic indica complet però veieu places lliures pot ser per diferents motius:

Algunes persones usuàries han sortit sense marcar i el sistema es pensa que encara són a l'aparcament. En aquest cas el sistema recuperarà aquestes places com a disponibles passades 16 hores de les respectives hores d'entrada.

Algunes persones usuàries han aparcat a llocs no destinats a aparcament. El sistema compta per cotxes que entren, no per places ocupades. Per tant, les places destinades a aquestes persones usuàries estaran lliures però el sistema les donarà com a ocupades.

Les últimes persones usuàries que han entrat i han esgotat les entrades permeses encara donen voltes per a localitzar aquestes darreres places.

d) Si el cartell electrònic indica lliure però no trobeu places a l'interior pot ser per diferents motius:

Algunes persones usuàries han entrat sense marcar. Si us plau, busqueu aparcament a altres espais del Campus. No aparqueu a llocs indeguts (zones de vianants, espais per a persones amb mobilitat reduïda o càrrega i descàrrega) ja que limiteu els drets d'altres persones usuàries. Recordeu que aparcar fora dels llocs destinats comportarà la desactivació de la targeta per a aquest aparcament.