Places d'aparcament PMR

Places d'aparcament PMR

El campus de la UAB disposa de places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) i d'ús lliure distribuïdes per totes les zones d'aparcament.

Totes les places estan degudament senyalitzades i ubicades en zones d'accés a edificis o serveis de la universitat.

Poden fer ús d'aquestes places les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda que acreditin aquesta condició mitjançant la targeta d'aparcament que s'atorga des de l'administració.

Es distingeixen dues tipologies de places PMR:

  • Les places de lliure accés. Tota persona que necessiti aparcar el cotxe ho pot fer lliurement i sense sol·licitar-ho abans.

 

  • Les places d'accés amb barrera. La persona que necessiti aparcar en aquestes places, ubicades més pròximes als edificis, és imprescindible que es posi en contacte, prèviament, amb l'administració de la seva facultat. Al directori de la UAB es pot consultar el telèfon i la direcció postal de cada facultat i centre.