Cotxe-Compartit UAB

Cotxe-Compartit UAB es un servei, basat en una Plataforma, que permet trobar companys i companyes de viatge entre un punt en origen i els Campus de la UAB o viceversa.

IMG_AVIS_Cotxe-Compartit

                        IMG_CotxeCompartit_Dispositius

La Plataforma ‘Cotxe-Compartit UAB’ ofereix una forma convenient de compartir viatges en cotxe amb persones que tenen rutes similars. L’aplicació web utilitza algoritmes per a emparellar a persones conductores amb passatgeres de manera eficient, maximitzant així la capacitat dels cotxes i reduint la necessitat de múltiples cotxes en les mateixes rutes i en l’accés al Campus.

La Plataforma ‘Cotxe-Compartit UAB’ pot ser utilitzada per tot membre de la Comunitat UAB i Esfera UAB que disposi de NIU. Per a utilitzar-la no cal descarregar-se cap aplicació, només entrar al lloc web, registrar-se a la web i completar els camps detallats que inclou dades personals i informació de verificació amb mòbil. Per a facilitar l’accés a la web, la persona usuària pot generar un accés directe a l’escriptori del seu dispositiu mòbil, a través del menú del navegador.

La interfície de la web és fàcil d’utilitzar, el que facilita a les persones usuàries publicar rutes i trobar coincidències amb altres persones conductores o passatgeres. L’aplicació ofereix opcions flexibles, permetent a les persones usuàries establir les seves preferències en termes d’horaris, capacitat del vehicle, parades intermèdies, horaris i calendaris; permet reportar incidències i informar dels beneficis per al medi ambient i per a la salut en funció de les característiques de la ruta a compartir.

Del 26 de febrer al 26 d'abril de 2024 totes aquelles persones que es donin d'alta a la Plataforma 'Cotxe-Compartit UAB', generin una ruta o sol·licitin compartir (com a persona conductora o passatgera, respectivament) i omplin aquest formulari, entraran a participar en un sorteig d'un cap de setmana sostenible per a dues persones. 

Com entrar a participar en el sorteig?

1. Entra a https://cotxe-compartit.uab.cat/

2. Autentica't amb el teu NIU i contrasenya.

3. Omple els camps de registre.

4. Crea una ruta (com a persona conductora) o sol·licita compartir ruta (com a persona passatgera).

4. Omple i envia el formulari

La Comunitat Universitària de la UAB genera uns 120.000 desplaçaments diaris, dels quals el 20,6% s’efectuen en cotxe sense persona acompanyant (Enquesta d’Hàbits de la Mobilitat de la UAB, EHMUAB 2023). Aquest model de mobilitat, basat en l’ús ineficient del cotxe, és insostenible perquè genera impactes socials, mediambientals i econòmics. La contaminació atmosfèrica i acústica, l’ús ineficient de l’energia, el consum d’espai urbà i l’ocupació de la via pública, els embussos de la xarxa viària i l’accidentalitat són només alguns dels aspectes negatius associats a aquest ús del cotxe.

Conscients del rol estratègic de la UAB com a centre d’activitat i generador de mobilitat; i com a motor del desenvolupament local, es precisa de la gestió universitària per a reduir aquest ús ineficient del cotxe en l’accés al Campus. És per a això, que la UAB posa a disposició de la Comunitat Universitària la Plataforma ‘Cotxe-Compartit UAB’ amb l’objectiu de racionalitzar l’ús del cotxe i assolir un model de mobilitat més sostenible, eficient i segur; en el marc de la planificació del Pla de Mobilitat de la UAB 2018-24 i en el marc general del Campus SiS i els ODS.

1. DESCRIPCIÓ

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desenvolupat ‘Cotxe-Compartit UAB’. Un servei, basat en una Plataforma, que permet trobar companys/es de viatge entre un punt en origen i els Campus de la UAB o viceversa. L’accés a la Plataforma es fa mitjançant lloc web.

La comunitat universitària de la UAB genera uns 120.000 desplaçaments diaris, dels quals el 20,6% s’efectuen en cotxe sense persona acompanyant (Enquesta d’Hàbits de la Mobilitat de la UAB, EHMUAB 2023). Aquest model de mobilitat, basat en l’ús ineficient del cotxe, és insostenible perquè genera impactes socials, mediambientals i econòmics. La contaminació atmosfèrica i acústica, l’ús ineficient de l’energia, el consum d’espai urbà i l’ocupació de la via pública, els embussos de la xarxa viària i l’accidentalitat són només alguns dels aspectes negatius associats a aquest ús del cotxe.

Conscients del rol estratègic de la UAB com a centre d’activitat i generador de mobilitat; i com a motor del desenvolupament local, es precisa de la gestió universitària per a reduir aquest ús ineficient del cotxe en l’accés al Campus. És per això, que la UAB posa a disposició de la comunitat universitària ‘Cotxe-Compartit UAB’ amb l’objectiu de racionalitzar l’ús del cotxe i assolir un model de mobilitat més sostenible, eficient i segur; en el marc de la planificació del Pla de Mobilitat de la UAB 2018-24 i en el marc general del Campus SiS i els ODS.

Segons l’exposat, entens i reconeixes que ‘Cotxe-Compartit UAB’ és una Plataforma que permet:

 • A les Persones Conductores, publicar una Ruta amb l’objectiu de donar-la a conèixer i compartir-la.
 • A les Persones Passatgeres, buscar Rutes afins a les seves necessitats.

Es una Plataforma que NO permet:

 • Oferir servei de transport ni actuar en qualitat de transportista.
 • Ser part en cap contracte, acord o relació contractual, de cap tipus, entre la UAB i les Persones Usuàries, més enllà de l’acord que implica l’acceptació d’aquests Termes i Condicions.

Els presents Termes i Condicions tenen per objecte regular l’accés i l’ús de la Plataforma. Per això, es prega llegir-los atentament.

2. DEFINICIONS

Plataforma. Eina on s’ubica l’aplicació web ‘Cotxe-Compartit UAB’.

UAB. Universitat Autònoma de Barcelona.

UPGM. Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB.

TCGU. Els presents Termes i Condicions Generals d’Ús.

Compte. El registre que s’ha de crear per a ser Persona Usuària i poder accedir a la Plataforma.

Persona Usuària. Qualsevol persona que hagi creat un Compte a la Plataforma, ja sigui com a Persona Conductora o Persona Passatgera.

Persona Conductora. Persona Usuària que utilitza la Plataforma per a oferir places del seu vehicle per a compartir Ruta.

Persona Passatgera. Persona Usuària que accepta compartir una Ruta amb la Persona Conductora. Aquesta Ruta també pot ser compartida amb altres Persones Passatgeres. 

Persona No Usuària. Persona que no ha creat cap compte, però, tot i així, pot consultar l’aplicació. No pot oferir Places ni sol·licitar compartir Rutes.

Plaça. Seient ofert per la Persona Conductora i reservable per la Persona Passatgera.

Ruta. Desplaçaments entre un punt d’origen i els Campus de la UAB, o viceversa, en un dia i hora determinats. La Ruta és publicada per la Persona Conductora, sol·licitada per la Persona Passatgera i acceptada per la Persona Conductora.  

Oferir Plaça. Funció per a publicar una Ruta com a Persona Conductora.

Cercar Ruta. Funció per a trobar Ruta com a Persona Passatgera.

Les meves Rutes. Historial on es registren les Rutes publicades, com a Persona Conductora, o sol·licitades, com a Persona Passatgera. En aquest historial es pot consultar l’estat de cada Ruta: pendent d’aprovació, aprovada o rebutjada.

Incidència. Esdeveniment que sobrevé en el curs de l’ús de l’aplicació o de compartir vehicle i que pot alterar la normalitat del servei ofert. La Persona Passatgera i Conductora poden reportar incidències a través de la funció “Incidències”.

Lloc de pas i Aturada. Lloc que indica la Persona Conductora com a parada intermèdia en la seva Ruta abans d’arribar a la destinació.

Període actiu. Espai de temps durant el qual l’oferta de places és activa.

Dies d’excepció del servei. Dates concretes, dins del període actiu, en les que la Persona Conductora no ofereix plaça.

Sol·licitud. Instància que envia la Persona Passatgera per a compartir Ruta. La Sol·licitud és rebuda per la Persona Conductora.  

Revocar. Acció que permet cancel·lar una Sol·licitud enviada, per la Persona Passatgera; o rebuda, per la Persona Conductora.

Radi de Cerca. Funció per a localitzar companys i companyes de Ruta segons distància des del lloc d’origen. Aquesta funció es troba dins l’opció “Cercar Ruta”.

3. CONDICIONS GENERALS DE REGISTRE A LA PLATAFORMA

La Plataforma només pot ser utilitzada per persones majors de 18 anys i membres de la Comunitat Campus UAB (persones que disposen de Número d’Identificació Universitària – NIU – i contrasenya): Alumnat, Personal Docent i Investigador (PDI), Personal d’Administració i Serveis (PAS), Corporació i Esfera UAB.

Està estrictament prohibit el registre a la Plataforma per part d’una persona menor. A l’accedir, utilitzar o registrar-se a la Plataforma, confirmes i garanteixes que ets major d’edat i membre de la Comunitat UAB.

4. COMPROMÍS DE LES PERSONES USUÀRIES

4.1 COMPROMÍS DE TOTES LES PERSONES USUÀRIES

A l’utilitzar la Plataforma i durant les Rutes, et compromets a:

 1. Complir amb els presents TCGU i amb la Política de Privacitat (veure apartat 7).
 2. Reconèixer ser l’única persona responsable de respectar totes les lleis, normatives i obligacions aplicables a l’ús de la Plataforma.
 3. Reconèixer i acceptar que ‘Cotxe-Compartit UAB’ no controla la validesa, veracitat o legalitat de les Rutes publicades. 
 4. No utilitzar la Plataforma amb fins professionals, comercials o amb ànim de lucre.
 5. No buscar ni posar-se en contacte amb una altra persona, per mitjà de la Plataforma, amb una altra finalitat que no sigui la de Compartir Cotxe.
 6. No infringir els TCGU i no danyar la imatge de ‘Cotxe-Compartit UAB’ ni la de la UAB.
 7. No enviar a ‘Cotxe-Compartit UAB’ (especialment en el moment de crear o actualitzar el teu compte), ni a la resta de Persones Usuàries de la Plataforma, informació falsa, confusa, maliciosa o fraudulenta.
 8. No obrir més d’un compte a la Plataforma i no obrir un compte en nom d’una tercera persona o sota identitat falsa.
 9. No publicar una Ruta o Reservar una Plaça per a qualsevol altre persona que no siguis tu.
 10. Mantenir actualitzades les dades de registre de la Plataforma.

4.2 COMPROMÍS DE TOTES LES PERSONES CONDUCTORES

Quan utilitzes la Plataforma com a Persona Conductora, et compromets a:

 1. Posseir una llicència de conduir vàlida i vigent.  
 2. Disposar de pòlissa d’assegurança vigent que cobreixi els desplaçaments compartits i que les Persones Passatgeres amb les que comparteixes Ruta siguin considerades com a terceres al teu vehicle i, per tant, estiguin cobertes per l’assegurança.
 3. Utilitzar un vehicle en bon estat, que compleixi amb totes les normatives legals i disposi del Certificat d’ITV actualitzat.
 4. Respectar totes les lleis, normatives i codis de circulació.
 5. No tenir cap contraindicació ni incapacitat mèdica per a conduir.
 6. Comportar-se de forma apropiada i responsable durant la Ruta.
 7. No assumir cap risc durant la conducció, ni prendre cap substància que pugui afectar negativament a la teva atenció i a la teva capacitat de conduir de manera atenta i completament segura.
 8. Utilitzar un vehicle amb un màxim de 9 places, inclosa la plaça de la Persona Conductora.
 9. No oferir més Places de les disponibles al teu vehicle i de les permeses a la Plataforma.
 10. Publicar només Rutes amb vehicles de propietat o utilitzats amb consentiment exprés de la persona propietària, i sempre i quan estiguis autoritzat/da per a utilitzar el vehicle amb fins de desplaçament compartit.
 11. Compartir amb la UAB i amb qualsevol Persona Passatgera, en cas de sol·licitar-ho, el carnet de conduir, el certificat de registre del teu vehicle, la pòlissa d’assegurança, el certificat de la ITV i qualsevol altre document que demostri la capacitat per a utilitzar el vehicle com a Persona Conductora a la Plataforma.
 12. Garantir la veracitat i precisió de tota la informació inclosa a la Ruta publicada.
 13. Reconèixer ser la única persona responsable del contingut de la Ruta publicada a la Plataforma

4.3 COMPROMÍS DE TOTES LES PERSONES PASSATGERES

Quan utilitzes la Plataforma com a Persona Passatgera, et compromets a:

 1. Adoptar un comportament apropiat durant la Ruta de forma que no afecti la concentració o la conducció de la Persona Conductora ni la pau i tranquil·litat de la resta de Persones Passatgeres.
 2. Respectar el vehicle de la Persona Conductora i la seva neteja.
 3. Mostrar a la UAB, o a la Persona Conductora que ho sol·liciti, el document d’identitat o qualsevol altre document que provi la teva identitat.
 4. Assegurar-te que les Persones Conductores poden contactar-te al número de telèfon registrat a la Plataforma.

5. OBLIGACIONS DE LA UAB

 1. Mantenir en funcionament la Plataforma durant tots els dies de l’any.
 2. Resoldre les avaries o problemàtiques que impedeixin l’ús de la Plataforma, el més aviat possible.
 3. Realitzar i conservar un registre de totes les Persones Usuàries de la Plataforma. Així com realitzar estudis de satisfacció mitjançant enquestes i altres eines.
 4. Atendre les incidències de les Persones Usuàries.
 5. Informar a les Persones Usuàries del canvi dels TCGU amb 15 dies feiners d’antelació, com a mínim.
 6. Habilitar, si la UAB ho considera convenient, l’accés de les Persones Usuàries a certs avantatges o descomptes, que seran publicats convenientment amb antelació.
 7. Aplicar els mecanismes de control pertinents per a garantir el correcte ús de la Plataforma i l’accés als avantatges.
 8. Suspendre, de forma temporal o permanent, el compte de la Persona Usuària, i sense previ avís, en cas de:
  1. Incompliment dels presents TCGU.
  2. Que la UAB tingui un motiu real per a creure que és necessari protegir la seguretat i integritat de la comunitat de Persones Usuàries, o per a fins de prevenció de frau o investigacions.

6. LIMITACIONS DE LA UAB

En la seva capacitat d’intermediària, la UAB no és considerada responsable de:

 1. La suspensió, de forma temporal o permanent, de l’accés a la Plataforma, sense previ avís, per motius tècnics, de manteniment, migració o operacions d’actualització; o degut a talls de subministrament o restriccions relacionades amb el funcionament de la xarxa i servidors.
 2. Els perjudicis que es puguin ocasionar per falta de l’adequada recepció de les comunicacions que procedeixin, degut a la no notificació de canvi de les dades personals per part de la Persona Usuària.
 3. Els incidents que tinguin lloc durant la Ruta, en especial i en relació a:
  1. Informació errònia comunicada per la Persona Conductora en la seva Publicació, o per qualsevol altre mitjà, pel que fa a la Ruta i les seves condicions.
  2. La cancel·lació o modificació d’una Ruta per part de la Persona Conductora i/o Passatgera.
  3. El comportament de les Persones Usuàries, abans, durant i després de compartir Ruta.
  4. La pèrdua d’objectes i pertinences personals al vehicle.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord amb el que es preveu a l’article 13 i 14 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades són tractades amb finalitat estadística, i de comunicació d’avisos i incidències, del servei prestat per l’aplicació ‘Cotxe-Compartit UAB’.  

Per a poder compartir vehicle, les dades personals (nom, cognom i número de telèfon) són compartides amb la Persona Conductora amb qui es vol compartir viatge. Aquestes dades en cap moment són públiques ni són compartides amb cap altre persona usuària de l’aplicació. 

‘Cotxe-Compartit UAB’ utilitza l’aplicació Google Firebase amb la única finalitat de verificar el número de telèfon en el moment del registre. Aquesta aplicació no utilitza cap altre dada personal que pugui associar-se al número de telèfon.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), com a responsable del tractament de les dades, i Izertis, com a encarregada del tractament, no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d’altres persones destinatàries, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat; i les vostres dades no seran objectes de transferència internacional.

Les vostres dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del tractament i per a fer front a les eventuals responsabilitats que se’n puguin derivar, sense perjudici de l’exercici dels drets que el RGPD reconeix a les persones titulars de les dades.

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D’acord amb la legislació vigent, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la vostra sol·licitud a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB (mobilitat@uab.cat).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici) i formular les consultes que considereu necessàries a la Delegació de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

A l’utilitzar la Plataforma i registrar-te com a Persona Usuària, reconeixes i acceptes el processament de les teves dades personals per part de ‘Cotxe-Compartit UAB’, de conformitat amb la legislació aplicable i el que estableix la Política de Privacitat i de Protecció de Dades Personals aquí exposada.  

8. TITULARITAT DE LA PLATAFORMA

La UAB és la titular de ‘Cotxe-Compartit UAB’, del seu contingut (en concret, els textos, imatges, dissenys, logotips, dades i gràfics), del software i de les bases de dades que asseguren el seu funcionament.

Està totalment prohibit utilitzar o explotar la Plataforma, inclús el seu contingut, amb qualsevol  altre finalitat que no sigui la prevista, sense previ consentiment per escrit a la UPGM. En concret, està totalment prohibit:

 1. Reproduir, modificar, adaptar, distribuir, representar públicament i disseminar la Plataforma i tot el seu contingut, llevat prèvia autorització expressa de la UAB.
 2. Descompilar i aplicar enginyeria inversa a la Plataforma, llevat les excepcions estipulades pels textos aplicables.
 3. Extreure o intentar extreure (en concret, utilitzant robots d’extracció de dades o eines similars de recol·lecció de dades) una part substancial de les dades de la Plataforma.

1. EL COMPTE

1.1 CREACIÓ D'UN COMPTE

Per a crear el teu compte has d’entrar al formulari de registre i omplir els camps obligatoris. S’accedeix al formulari de registre mitjançant botó “Accedir” del portal de l’aplicació.

 • Municipi de residència.
 • Telèfon mòbil.
 • Data de naixement.
 • Sexe.
 • Relació amb la UAB.

El nom, cognoms i correu electrònic que es registren a la Plataforma són els associats al NIU.

Per a registrar-te a la Plataforma és necessari que hagis llegit i acceptat els Termes i Condicions Generals d’Ús (TCGU) i la Política de Privacitat (apartat 7 -TCGU-).

‘Cotxe-Compartit UAB’, amb fins de transparència i de millora de la veracitat, de prevenció i detecció de frau, estableix un sistema per a verificar el teu número de telèfon mòbil, com a part de la informació proporcionada al formulari de registre. Aquesta verificació es realitza, un cop omplert el formulari, mitjançant codi rebut per SMS, i que has d’introduir al camp de verificació corresponent.

Amb la validació del teu número de telèfon mòbil, reconeixes que només tu, com a Persona Usuària, has superat amb èxit el procediment de verificació i que acceptes proporcionar la teva informació de contacte a les Persones Usuàries amb qui voldràs compartir Ruta (nom, cognoms i telèfon mòbil).

Al registrar-te, et compromets a guardar en secret la contrasenya d’accés a la Plataforma i a no comunicar-la a cap altre persona. En cas de pèrdua o divulgació de la teva contrasenya, hauràs de comunicar-ho a la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat (UPGM) de forma immediata (mobilitat@uab.cat). Tu ets la única persona responsable de l’ús del teu compte per part de terceres persones, llevat que hagis comunicat de forma expressa a la UPGM la pèrdua, l’ús fraudulent, per part d’una tercera persona, o la revelació de la teva contrasenya. Recorda no crear ni utilitzar, sota la teva pròpia identitat o sota la identitat d’una tercera persona, cap compte addicional a la creada inicialment.

1.2 ACTUALITZACIÓ DE DADES

La informació proporcionada al formulari de registre només té la finalitat de poder donar-te d’alta a la Plataforma. Aquesta informació només és consultable per la Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat de la UAB (UPGM) com administradora de la Plataforma. A excepció del nom, cognoms i telèfon mòbil. Dades que es compartiran amb les persones que sol·licitis compartir Ruta.

Pots actualitzar aquesta informació enviant una sol·licitud a la UPGM (mobilitat@uab.cat). Es recomana mantenir-la actualitzada en tot moment per a garantir la seva rellevància i precisió durant la durada total de la teva relació amb ‘Cotxe-Compartit UAB’. El nom, cognoms i correu electrònic (dades associades al NIU) no estan subjectes a actualització.

1.3 CANCEL·LACIÓ D'UN COMPTE

Com a Persona Usuària, pots cancel·lar el teu compte a la Plataforma, en qualsevol moment i sense cost, enviant un email a la UPGM (mobilitat@uab.cat).

2. ÚS DE L'APLICACIÓ

2.1 PERSONA CONDUCTORA

2.1.1 Crear Ruta

Pots publicar una Ruta o tantes com vulguis, depenent de les teves necessitats. Per a fer-ho has d’entrar a la secció de l’aplicació “Oferir Plaça” i omplir el formulari amb els següents camps:

 • Ruta. Introduir l’origen i la destinació de la mateixa. D’acord amb la finalitat amb la que ha estat desenvolupada aquesta aplicació, la ruta sempre ha de tenir com a origen i/o destinació els Campus de la UAB. Per a especificar un campus com a origen i/o destinació, cal seleccionar una opció del desplegable. Per a especificar un altre lloc com a origen i/o destinació, cal introduir el nom del carrer i municipi. En aquest cas, es pot introduir el número del carrer per a major precisió, tot i que no és una dada obligatòria. La informació pot introduir-se en català o castellà, indistintament. Exemple:

                 Calle del Vall, Terrassa

                 Calle del Vall, 15, Terrassa

                 Carrer del Vall, Terrassa

                 Carrer del Vall, 15, Terrassa

 • Llocs de pas i aturada (camp opcional). Només s’omple en cas que vulguis fer una parada intermèdia a la teva Ruta abans d’arribar a la destinació.
 • Dades de la Ruta:
  • Places disponibles. Indicar el número de places que ofereixes al teu cotxe, sense comptar amb la teva com a conductor/a.
  • Hora de sortida. Hora en la que tens previst sortir del lloc d’origen.
  • Hora d’arribada. Hora en la que es preveu arribar al lloc de destinació.
 • Període actiu:
  • Inici. Data en la que comences a oferir Plaça al teu cotxe.
  • Final. Data en la que es finalitza el teu oferiment. Majoritàriament coincidirà amb el final del curs acadèmic, tot i que no en tots els casos.
 • Dies de la setmana. Dies que ofereixes Plaça (de dilluns a diumenge).
 • Dies d’excepció del servei. Dates concretes, dins del període actiu, en les que no pots oferir plaça, sigui pel motiu que sigui. Tingues en compte que en aquest camp només s’han d’indicar dates concretes que coincideixen amb aquells dies de la setmana que ofereixes Plaça i que no podràs compartir Ruta.
 • Detalls addicionals. Camp opcional en el que pots afegir qualsevol informació que et resulti interessant per a publicar la teva Ruta (si està permès o no beure, menjar; música, podcast o programa de ràdio que t’agrada escoltar quan condueixes...).

Un cop omplert el formulari, pots clicar a “Donar d’alta”. Automàticament la Ruta queda registrada a la secció “Les meves rutes” i només serà visible per les Persones Passatgeres que busquin una Ruta amb característiques similars a la mateixa.

2.1.2 Gestionar sol·licituds

En cas que una Persona Passatgera estigui interessada en la teva Ruta, rebràs una notificació de sol·licitud al correu electrònic associat al teu NIU. Podràs donar resposta a la sol·licitud a través de la secció de l’aplicació “Gestió de sol·licituds” i mitjançant la iconografia corresponent:

 • Acceptar (icona verda). En cas d’acceptar, la Persona Passatgera rep notificació, via correu electrònic, amb les teves dades de contacte (nom, cognoms i telèfon mòbil).
 • Rebutjar (icona vermella). En cas de rebutjar, la Persona Passatgera rep notificació, via correu electrònic, informant de tal decisió.

La Persona Conductora es compromet a respondre les sol·licituds de reserva en el menor temps possible. La Persona Passatgera es reserva el dret a cancel·lar la seva sol·licitud. En cas de cancel·lar sol·licitud, la Persona Conductora rep notificació via email.

2.2 PERSONA PASSATGERA

2.2.1 Buscar i sol·licitar compartir Ruta

Per a buscar Ruta has d’entrar a la secció de l’aplicació “Cercar Ruta” i omplir el formulari amb els següents camps:

 • Ruta. Introduir l’origen i la destinació de la mateixa. D’acord amb la finalitat amb la que ha estat desenvolupada aquesta aplicació, la ruta sempre ha de tenir com a origen i/o destinació els Campus de la UAB. Per a especificar un campus com a origen i/o destinació, cal seleccionar una opció del desplegable. Per a especificar un altre lloc com a origen i/o destinació, cal introduir el nom del carrer i municipi. En aquest cas, es pot introduir el número del carrer per a major precisió, tot i que no és una dada obligatòria. La informació pot introduir-se en català o castellà, indistintament. Exemple:

             Calle del Vall, Terrassa

             Calle del Vall, 15, Terrassa

             Carrer del Vall, Terrassa

             Carrer del Vall, 15, Terrassa

 • Radi de Cerca. Funció que permet localitzar Ruta a partir de la distància, expressa en metres, des del lloc d’origen.
 • Franja horària:
  • Sortida. Hora en que es desitja sortir del lloc d’origen.
  • Arribada. Hora en la que es desitja arribar al lloc de destinació.
 • Dies de la setmana. Dies que es vol compartir Ruta.

Els resultats de la cerca es visualitzen en una llista (sota el formulari omplert). També poden visualitzar-se a través d’un mapa clicant sobre l’opció marcada en vermell “Veure rutes al mapa”. Per a consultar amb detall cada resultat és necessari obrir panell de detalls clicant sobre el mateix. A través d’aquest panell és possible enviar sol·licitud de compartir Ruta fent clic sobre el botó “Sol·licitar”, ubicat a la part superior dreta de la pantalla. Pots enviar tantes sol·licituds com vulguis a Rutes diferents. Un cop enviada la sol·licitud, reps una notificació, via email, informant que aquesta s’ha enviat amb èxit a la Persona Conductora.

2.2.2 Gestionar sol·licituds

La Persona Conductora pot acceptar o rebutjar la teva sol·licitud. En ambdós casos, reps una notificació via email. En cas que la Persona Conductora accepti la sol·licitud, reps un email amb les seves dades per a poder contactar amb ella (nom, cognoms i número de telèfon mòbil). També pots consultar l’estat de les teves sol·licituds a través del panell de l’aplicació “Les meves Rutes”. L’estat s’informa mitjançant iconografia:

 • Icona rellotge: pendent de resposta.
 • Icona vermella: sol·licitud rebutjada.
 • Icona verda: sol·licitud acceptada.

La Persona Conductora es compromet a respondre les sol·licituds de reserva en el menor temps possible. La Persona Passatgera es reserva el dret a cancel·lar la seva sol·licitud. En cas de cancel·lar sol·licitud, la Persona Conductora rep notificació via email.

2.3 REPORTAR INCIDÈNCIA

Tant la Persona Conductora com la Persona Passatgera pot informar de qualsevol incidència a la UPGM a través de la funció “Reportar Incidència”, ubicada al panell d’inici de l’aplicació. Pots consultar les teves incidències reportades a la secció de l’aplicació “Incidències”.