Alternatives

Alternatives

Compartir cotxe (carpooling)

Compartir cotxe és la millor manera de compartir costos, repartint la despesa entre els ocupants, i reduir el número de vehicles en circulació amb la corresponent reducció de gasos contaminants, del consum, dels accidents i dels problemes per aparcar.

L'índex d'ocupació dels cotxes que accedeixen a la UAB és tan sols d'1,11 persones, fins i tot per sota de la mitjana d'ocupació de vehicles de tota l'Àrea  Metropolitana de Barcelona. Augmentant una mica aquesta mitjana seriem capaços de reduir sensiblement la congestió i el nombre de cotxes mal aparcats.

Carsharing

El carsharing és un sistema d'ús del vehicle privat que consisteix en que múltiples usuaris empren de forma individual una flota col.lectiva de vehicles. El carsharing i el cotxe multiusuari suposa un estalvi en els costos respecte el vehicle privat propi. El fet que en el preu del carsharing es desglossin tots els costos fa que l'usuari sigui conscient del cost real de desplaçar-se en vehicle privat i en faci un ús més racional. El carsharing resulta més econòmic que tenir un cotxe propi sempre que no se'n faci un ús molt intensiu.