Sala de premsa Premsa i mitjans

Es presenta el nou servei per potenciar l'ús de la bicicleta al campus

InauguraServeiBiciUAB
El dilluns, 24 d’abril, la rectora de la UAB, Margarita Arboix, el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, i el director de Mobilitat i Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Joan M.Bigas, han presentat el nou Servei BiciUAB, fruït de la col·laboració entre les tres entitats.

24/04/2017

El Servei BiciUAB és un centre integral de la bicicleta, situat en un local a l’interior de l’estació de FGC, que vol fomentar l'ús d'aquest vehicle com a mitjà de transport quotidià i sensibilitzar sobre la necessitat de practicar una mobilitat més sostenible.

La UAB s'encarrega de la gestió diària del servei, FGC ha cedit el local on s'ha ubicat el servei, i l'AMB hi aporta 12.000 euros durant dos anys per subvencionar el lloguer de bicicletes. A més, Autocars Font també hi col·labora aportant 3.000 euros a l'any.
Promoure la intermodalitat La iniciativa vol promoure, també, la intermodalitat tren-bicicleta i fomentar l’ús del transport públic entre els estudiants i treballadors del campus.

Al voltant de 200 persones aproximadament fan servir la bicicleta per a accedir al campus de forma quotidiana. Això no obstant, s'ha diagnosticat una gran potencialitat en l'ús d’aquest mitjà, motiu pel qual s'ha vist que cal millorar les infraestructures, els aparcaments i els serveis. La provisió d’aquests serveis adequats a les necessitats dels usuaris és l’objectiu del Servei BiciUAB.

Serveis des de reparació o lloguer i venda fins a formació
El nou Servei BiciUAB ofereix:
1.- Botiga de bicicletes i accessoris nous o de segona mà.
2.- Servei de reparació de bicicletes.
3.- Una revisió anual gratuïta de la bicicleta per a tots els membres de la comunitat universitària que hi estiguin interessats (estudiants, PAS i PDI).
4.- Servei d’autoreparació de bicicletes.
5.- Servei de lloguer de bicicletes de llarga durada (amb un període mínim de lloguer d’1 mes). Les tarifes de lloguer de bicicletes són: -Bicicleta elèctrica: 30 €/mes IVA inclòs/ Bicicleta no elèctrica: 15 €/mes IVA inclòs. Aquestes tarifes són tarifes subvencionades, ja que l’usuari paga menys del 25% del cost.
6.- Servei d’aparcament tancat de bicicletes.
7.- Servei d’assessorament sobre ergonomia, nocions bàsiques de mecànica, consells per a anar en bicicleta de forma segura, cursos, etc.
Aportacions El Servei BiciUAB ha estat possible gràcies a les aportacions dels col·laboradors ja que la tarifa que paga l’usuari només cobreix el 25% del cost total. A més de FGC, que cedeix el local de forma gratuïta, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que aporta el 50% del cost del rènting de la bicicleta (12.000 euros durant dos anys) també hi col·labora Autocars Font, que aporta 3.000
€/any per al manteniment del servei.

Dades sobre mobilitat
Segons dades de la darrera Enquesta de Mobilitat UAB, el 19% de la comunitat universitària disposa de bicicleta. L’enquesta –feta a 4.425 persones- assenyala que el transport públic és el més utilitzat per la comunitat UAB (el 62,6%) enfront del transport privat. I d’entre el transport públic, el més utilitzat són els FGC (un 36,1%). El volum de passatgers que utilitzen diàriament els FGC per anar i venir a la UAB és de 14.400 persones.

Projecte BiciUAB per a tot el campus
Aquest nou servei forma part del Projecte BiciUAB que, de forma integral, té per objectiu la potenciació de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per accedir al Campus i desplaçar-se al seu interior.

UAB
"La bicicleta, un vehicle silenciós, net i que no suposa cap càrrega per a les reserves de combustibles fòssils, és el mitjà de transport més ràpid per a distàncies de fins a 5 km., segons els estudis. En l’actualitat només l’1,1% de la comunitat UAB utilitza la bicicleta pera desplaçar-se pel campus i volem que això canviï", ha dit la rectora Margarita Arboix. Aquesta iniciativa s’emmarca en el Pla de Mobilitat de la UAB, que treballa per tal d’incrementar la seva accessibilitat i assolir un model de mobilitat més eficient, sostenible i integrador.

FGC
"FGC treballa en diferents iniciatives per promoure la intermodalitat en el transport púbic, contribuint així a la millora de la mobilitat a Catalunya i augmentant la satisfacció dels seus clients", ha dit Enric Ticó. FGC és una de les deu empreses ferroviàries que formen part del projecte BiTiBi, guanyador de la convocatòria CIP-IEE-2013 de la Comissió Europea, que té com a objectiu augmentar l’eficiència energètica del transport europeu gràcies a l’oferiment de serveis que promouen la intermodaliat bici-tren-bici.

AMB
Per a l'AMB, la bicicleta és una de les apostes estratègiques metropolitanes en matèria de mobilitat per combatre la mala qualitat de l'aire. "Aquesta és una oportunitat per arribar als joves universitaris, convidar-los a fer servir la bicicleta en la seva activitat diària i conscienciar-los sobre les conseqüències de la contaminació atmosfèrica", ha exposat Joan
M. Bigas, director de Mobilitat i Transport de l'AMB. "Necessitem fomentar diferents mitjans de mobilitat sostenible, com és seguir incrementant l'ús del transport públic o, en aquest cas, fomentar l'ús de la bicicleta, en detriment dels vehicles privats, tot pensant en la salut de les persones", ha afegit Bigas.

BIKE FRIENDLY
Un campus amb certificat Bikefriendly La UAB va rebre fa poc el certificat Bikefriendly per haver adaptat les seves instal·lacions per als usuaris de les bicicletes. La consultora especialitzada en cicloturisme Brikefriendly Consulting, li va lliurar aquest certificat a la UAB el passat 8 de març, durant la primera Conferència europea sobre Mobilitat Sostenible de les Universitats, que va acollir la UAB.