Assegurança ciclista

Assegurança Ciclista

Cada vegada més la bicicleta és un mitjà alternatiu de transport pels nostres desplaçaments quotidians, afavorint així un nou escenari per a la mobilitat urbana. No obstant, aquest tipus de desplaçament, per les seves característiques, pot comportar una sèrie de situacions de risc (danys personals i a tercers). És per aquest motiu que la UAB recomana que les persones ciclistes comptin amb una assegurança adient a les seves necessitats.

Actualment, la UAB compta amb l'assegurança BiciUAB. Una assegurança integral per a persones ciclistes que neix amb l'objectiu de donar cobertura a les diferents situacions de risc.

Es tracta d'una assegurança de Responsabilitat Civil i Defensa Jurídica dirigida a aquelles persones que utilitzen la bicicleta de forma habitual i que pertanyen a la Comunitat Universitària de la UAB (estudiants, Personal Docent i Investigación - PDI -, Personal d'Administració i Serveis - PAS - i Esfera UAB).

L'assegurança BiciUAB ofereix una sèrie de cobertures a mida per a satisfer les necessitats específiques de la persona ciclista i la bicicleta. És de caràcter anual, exclusiva i individual i té un cost econòmic de 20,17€ l'any.

En cas de que la persona usuària estigui una assegurança més àmplia, s'ofereixen tres productes més. L'assegurança BiciUAB i les modalitats Bàsica + Danys Personals tenen un preu fix. El preu per a assegurar la bicicleta en front el robatori dependrà del valor de la mateixa.

Al següent enllaç es poden comparar els preus, escollir i contractar on-line la pòlissa que millor s'adapti a les teves necessitats.

Consulta les cobertures i contracta la teva assegurança