Emprèn UAB, transforma el futur

Programes

Generació d'idees i creació de projectes

Programes de la UAB que t'ajuden a validar el teu projecte emprenedor de manera pràctica, a través de formació, mentories i connexió amb l'ecosistema.

Competències transversals

Visionaris

Programa introductori a l'emprenedoria que ofereix coneixements i competències sobre els punts clau a tenir en compte per tirar endavant un projecte emprenedor.

Dirigit a: tota la comunitat universitària, especialment a l'alumnat
Dates: octubre i novembre 2023
Crèdits: 3 crèdits ECTs

Curs d'Emprenedoria Social i Col·laborativa

Curs per aprendre, mitjançant casos d’èxit i exemples de bones pràctiques, els passos que ha de seguir una persona emprenedora per generar un projecte social amb eines i elements d’una plataforma col·laborativa. 

Dirigit a: alumnat
Dates: març 2024
Crèdits: 1 crèdit ECTS

Curs virtual de Generació d'Idees i Emprenedoria Social

Formació en línia, que es divideix en tres fases de cinc vídeos cadascuna, que també es poden veure amb subtítols en anglès. Entre els seus continguts hi ha les tècniques de creativitat, el model d'empresa cooperativa o algunes experiències d'emprenedoria narrades en primera persona.

Dirigit a: alumnat
Dates: disponible tot l'any
Dedicació: 2,5 hores

Ideació, desenvolupament i validació de projectes

Programa de Generació d'Idees

Programa experiencial per desenvolupar solucions a reptes de la indústria a partir dels coneixements en recerca dels participants i treballant en equips multidisciplinars.

Dirigit a: personal investigador
Dates: de gener a maig 2024
Dedicació: 50 hores

Programa AI4ALL

Programa formatiu en les darrere eines en intel·ligència artificial aplicada a la indústria amb l’objectiu de desenvolupar projectes emprenedors que impactin a la societat. Es treballa en equips multidisciplinars.

Dirigit a: personal investigador, projectes emprenedors i pimes, alumnat d'enginyeria de segon cicle. 
Dates: juny i juliol 2024
Dedicació: 120 hores

Valida la teva recerca

Programa express per ajudar a trobar l’encaix de tesis i tesines a la societat. Sessions de formació i mentoring personalitzat.

Dirigit a: personal investigador en formació
Dates: d'abril a juny 2024
Dedicació: 17 hores

De la Ciència al Mercat

Programa de promoció de l'emprenedoria d’estudiants i titulats de màster i doctorat amb ganes de posar en valor la seva tesi o tesina. 

Dirigit a: Alumnat de màster o doctorat 
Dates: d'octubre a desembre 2023
Dedicació: 100 hores

Erasmus For Young Entrepreneurs

Programa d'intercanvis transnacionals de la Unió Europea que ofereix a persones emprenedores l'oportunitat d'aprendre de l'empresariat experimentat que dirigeix petites companyies en altres països.

Dirigit a: tota la comunitat universitària