Emprèn UAB, transforma el futur

Màsters i postgraus

Formació avançada

La UAB ofereix màsters i postgraus que aporten una formació avançada per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes emprenedors.

Mínor en Emprenedoria i Innovació Social

El mEIS té com a objectiu principal proporcionar les competències bàsiques, tant específiques com transversals, per a la creació i gestió de projectes innovadors, particularment de caire social. Aporta les eines necessàries per a generar propostes creatives, així com els coneixements per a l'avaluació de la viabilitat i la implementació d'un projecte concret que aporti respostes innovadores, especialment a les necessitats socials.

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

El Màster en Emprenedoria i Innovació Social (MEINS) vol contribuir a cobrir les funcions bàsiques de la universitat pel que fa a formació, recerca, i transferència de coneixement a la societat en l'àmbit de l'emprenedoria social. Formació, a partir dels diferents mòduls del màster; recerca, a partir dels TFMs (i possibles tesis doctorals derivades dels TFMs); transferència, a partir de les pràctiques externes i dels projectes que s’hi desenvolupin.

Postgrau en Economia Social i Solidaria

Especialització en economia social i solidària: desenvolupament local, cooperativisme i transformació social. Aporta una visió àmplia de les potencialitats, trets diferencials i limitacions de l'economia social i solidària com a eina de transformació del model actual predominant de desenvolupament socioeconòmic.

Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa

El màster MAREB té com a objectiu central proporcionar aquesta formació científica especialitzada, tant a nivell conceptual i teòric com metodològic, adreçada a estudiants post-graduats amb un marcat interès acadèmic, professional i de recerca en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i gestió d’empreses o altres organitzacions.

Doctorat en Creació i Gestió d'Empreses

Programa de doctorat de la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB que forma estudiants d'arreu del món per convertir-los en la propera generació d'investigadors en emprenedoria i gestió d’empreses.