Emprèn UAB, transforma el futur

Aliances estratègiques

Xarxes d'emprenedoria

La UAB forma part de diferents iniciatives col·lectives per impulsar l'emprenedoria universitària.

Xarxa d'Emprenedoria Universitària

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària es va posar en marxa l’any 2010 per tal de dur a terme, de manera coordinada entre tots les universitats catalanes, accions de foment de l’emprenedoria i de creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària.

Barcelona Deep Tech Node

El Barcelona Deep Tech Node és una aliança de la UAB, UB, UPC, UPF i UOC que té com missió posicionar Barcelona com un referent en l'àmbit de l'emprenedoria de base tecnològica sorgida d'un procés de recerca científica o d'enginyeria.

MetaRed

MetaRed és un projecte col·laboratiu que conforma una xarxa d'Institucions d'Educació Superior Iberoamericanes amb l'objectiu de compartir millors pràctiques, casos d'èxit i desenvolupar desenvolupaments tecnològics col·laboratius.