Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Solidaritat i consum responsable

Solidaritat i consum responsable

IMG_consum_responsable

El comerç just representa un intercanvi comercial en el qual es minimitza al màxim el nombre d’intermediaris, es busca un vincle més directe entre productor i comerciant. A més, s’aconsegueix que els camperols i petits productors trobin unmode de viure dignament del seu treball."

"La responsabilitat social a Catalunya", extret del web de la Generalitat
Comprar de forma responsable

El nostre consum diari té repercussions a escala global, ja que pot estar lligat a un comerç internacional injust que accelera les desigualtats Nord-Sud, que pot generar encara més fam i pobresa o destruir el medi ambient. Tots som una peça clau d'aquest sistema i, per tant, sense nosaltres no pot funcionar. Això també ens fa responsables des del nostre paper com a consumidors individuals, però sobretot des del nostre poder com a col·lectiu en la transformació de les actuals estructures socioeconòmiques.
 
La Universitat es compromet amb el consum responsable, que implica fer un replantejament de tota la manera de consumir i parar-se a pensar en les nostres necessitats reals i desitjos. Fer un consum responsable implica fer-se preguntes com ara: què consumim, de quina manera ho volem fer i quina és l’opció que considerem més encertada.

Text

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Objectiu relacionat Objectiu 1.1. jsjakala

Text