Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Mobilitat

Mobilitat i transports

Mobilitat

Aquest grup té com a objectiu fomentar una mobilitat més sostenible i segura d’acord amb les directrius del nou Pla de mobilitat de la UAB. Fomentar una mobilitat més sostenible i segura d’acord amb les directrius del nou Pla de mobilitat de la UAB.
 
Tal com diu l'Agència Europea del Medi ambient, "El transport és responsable de bona part de la contaminació atmosfèrica i acústica urbana i té efectes molt seriosos sobre el paisatge perquè divideix els espais naturals en petites parcel·les, amb greus conseqüències per animals i plantes."
 
Per això, el web de mobilitat i transports de la UAB posa a l'abast dels usuaris la informació necessària sobre els mitjans de transport disponibles per arribar al campus des de qualsevol punt d'origen, i fomenta la consciència sobre la necessitat d'evolucionar cap a un model de mobilitat més sostenible, segur i equitatiu.
 
Pel que fa a l'oferta dels diferents mitjans de transport col·lectiu i privat, el web ofereix informació sobre línies, horaris, parades, tarifes o accessos i estacionaments, entre d'altres. En el cas dels vianants o la bicicleta, inclou itineraris recomanats. També ofereix les alternatives de transport, intern o extern, per a persones amb mobilitat reduïda.


Més informació: Mobilitat i transports

Reptes

  • Disminuir l’ús del vehicle privat de combustió amb baixa ocupació
  • Incrementar les xarxes i serveis de transport col·lectiu
  • Incrementar les xarxes i serveis de mitjans de transport actius
  • Actualitzar els canals de comunicació amb la comunitat universitària

Objectius

Mobilitat  Objectiu 1: Potenciar el transport públic per accedir al Campus.

Objectiu 4: Potenciar els desplaçaments amb mitjans de transport actius.

ODS Relacionats

Indústria, innovació i infraestructuresCiutats i comunitats sosteniblesICONES CATALA 13

  • ODS 9 (INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA): Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació
  • ODS 11 (CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES) : Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
  • ODS 13 (ACCIÓ CLIMÀTICA) : Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest​​​​​​​

Saber-ne més

Consulta tota la informació sobre aquest grup: