Campus saludable i sostenible Respectem el medi ambient i apostem per la vida sana

Espai agroforestal

Espai agroforestal

Espais Agroforestals

Aquest grup té com a objectiu fer una gestió sostenible dels espais agroforestals i zones verdes del Campus. 

Tal com diu la Declaració de Drets Humans Emergents, reconeix en l'article 3 el dret de tot ésser humà i dels pobles a viure en un medi ambient sa, equilibrat i segur, a gaudir de la biodiversitat present al món i a defensar el sustent i continuïtat del seu entorn per a les futures generacions.

El campus de la UAB, d'una extensió aproximada de 260 hectàrees, se situa en el municipi de Cerdanyola del Vallès, en un entorn molt urbanitzat i travessat per múltiples infraestructures. Malgrat la transformació deguda a la creixent urbanització de la Universitat, manté encara un mosaic agroforestal amb uns valors naturals i socials de gran importància. El principal repte d'aquest grup es tracta, doncs, de fer una gestió activa dels espais agroforestals i vetllar per un bon estat de conservació del Campus, fent-lo compatible amb les activitats de recerca, docència i lleure. 

En aquest apartat podreu trobar informació sobre la xarxa de camins del campus, la gestió de les zones verdes o els projectes de millora de la biodiversitat: seguiment de papallones, col·locació i seguiment de caixes niu per a mallerengues, entre d'altres.


Més informació:  Entorn natural

Reptes

  • Fer una gestió activa dels espais agroforestals
  • Mantenir la biodiversitat al Campus
  • Adaptació dels espais agroforestals del Campus al canvi climàtic
  • Potenciar el campus com a espai d'activitats, tot garantint la seva qualitat ambiental

Objectius

Espais agroforestals Objectiu 1: Fer una gestió activa i sostenible del mosaic agroforestal

 Objectiu 2: Gestionar la biodiversitat

 Objectiu 3: Gestionar les zones verdes amb criteris de responsabilitat

ODS Relacionats

Fam zeroAigua neta i sanejamentVida d'ecosistemes terrestres

  • ODS 2 (FAM ZERO): Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible 
  • ODS 6 (AIGUA NETA I SANEJAMENT): Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones  
  • ODS 15 (VIDA TERRESTRE): Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat 

Saber-ne més

Consulta tota la informació sobre aquest grup: