Serveis de suport a la recerca Suport tècnic a mida

Avaluació

Grau de satisfacció dels usuaris


En aquesta pàgina trobareu els resultats sobre les enquestes de satisfacció dels usuaris del serveis de suport a la recerca de l'any 2021.

Indicador del grau de satisfacció dels usuaris amb les diferents Unitats Tecnològiques dels SCT

 
 

Indicador del grau de satisfacció amb els serveis prestats per les diferents Unitats Tecnològiques dels SCT