Recerca

Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

67 programes de doctorat (2021-2022)
25 doctorats industrials (2020)
4.629 estudiants de doctorat (2021-2022)
831 tesis doctorals llegides (2020-2021)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
9 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2021-2022)
5.846 articles publicats (2021, Clarivate Analytics WoS)
590 investigadors en formació (2021)
685 convenis de recerca (2021)
32 patents sol·licitades (2020)
12 noves empreses creades al campus de la UAB (2021)
75,2% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2020)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
109,6 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2021)
87,0 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2021)
22,6 M€ de convenis de recerca i prestació de serveis (2021)