Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2019-2020)
13 doctorats industrials (2018)
4.832 estudiants de doctorat (2018-2019)
541 tesis doctorals llegides (2017-2018)
44 projectes de recerca internacionals (2018)
288 projectes de recerca nacionals (2018)
6 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2018-2019)
4.568 articles publicats (2018, Clarivate Analytics WoS)
569 investigadors en formació (2018)
606 convenis de recerca (2018)
35 patents sol·licitades (2018)
4 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals una spin-off (2018)
72% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2018)
24,7% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2018)
78,9 M¤ recursos totals per a la recerca i la transferència (2018)
55,42 M¤ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2018)
23,47 M¤ convenis de recerca i prestació de serveis (2018)