Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2020-2021)
15 doctorats industrials (2019)
4.790 estudiants de doctorat (2019-2020)
705 tesis doctorals llegides (2018-2019)
68 projectes de recerca internacionals (2019)
206 projectes de recerca nacionals (2019)
5 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2019-2020)
4.781 articles publicats (2019, Clarivate Analytics WoS)
547 investigadors en formació (2019)
683 convenis de recerca (2019)
48 patents sol·licitades (2019)
6 noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals una spin-off (2019)
73,8% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2019)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
74,45 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2019)
55,30 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2019)
19,15 M€ convenis de recerca i prestació de serveis (2019)