Recerca

Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2022-2023)
24 doctorats industrials (2022)
4.587 estudiants de doctorat (2022-2023)
745 tesis doctorals llegides (2021-2022)
92 projectes de recerca internacionals (2022)
262 projectes de recerca nacionals (2022)
9 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC) per la UAB i l'Esfera UAB-CEI (2021-2022)
4.901 articles publicats (2022, Scopus)
576 investigadors en formació (2022)
623 convenis de recerca (2022)
16 patents prioritàries sol·licitades (2022)
12 noves empreses creades al campus de la UAB (2021)
78,3% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2022)
25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2019)
106,2 M€ recursos totals per a la recerca i la transferència (2022)
85,8 M€ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2022)
20,4 M€ de convenis de recerca i prestació de serveis (2022)