Formació

Contacta amb l'equip de Formació Contínua

L'equip

Formació contínua

Nom  Càrrec Telèfon Correu electrònic
Josep Manel López Responsable de Programació i Avaluació de Formació Contínua 93 581 70 42 josepmanel.lopez@uab.cat
Rosa Permanyer  Programació i Avaluació de Formació Contínua 93 581 70 42 propostes.fcontinuada.fuab@uab.cat

Gestió acadèmica

Nom  Càrrec Telèfon Correu electrònic
Georgina Estapé Responsable de Gestió Acadèmica d'Estudis de Formació Professional i Formació Contínua   formacio.continuada.fuab@uab.cat
Olga Celada  Gestió Acadèmica d'Estudis de Formació Contínua 93 592 97 10 formacio.continuada.fuab@uab.cat
Carme Puigpinós Gestió Acadèmica d'Estudis de Formació Contínua 93 592 97 10 formacio.continuada.fuab@uab.cat

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera

Nom  Càrrec Telèfon Correu electrònic
Laura Lizbeth Martínez Responsable de formació online de l'EUTDH 93 592 97 10 LauraLizbeth.Martinez@uab.cat

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Nom  Càrrec Telèfon Correu electrònic
Ariadna Morente Responsable de formació contínua de l'ESAGED 93 581 73 99 Ariadna.Morente@uab.cat