Actualitat

Eleccions Junta de Facultat

Eleccions a la Junta de Facultat de Psicologia Sector C

La degana, Tatiana Rovira, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, ha convocat eleccions dels representats d'estudiants de la Junta de Facultat pel sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 10h del dia 2 de desembre i les 13h del dia 3 de desembre de 2020.

En aquestes eleccions es renoven els representants del sector C (Estudiants)  a la Junta de la Facultat de Psicologia, amb un nombre màxim de 52 representants. Podeu presentar la vostra candidatura (individual o col·lectiva) omplint el següent formulari i fent-lo arribar al deganat de psicologia: Presentació  Candidatura

 Per a més informació, consulteu la nostra web: https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/eleccions-junta-de-facultat-1345736642993.html

 

IMG_FP

Canvis en la docència del 15 al 30 d'octubre a la Facultat de Psicologia

L'Equip de Deganat i Coordinacions, ha acordat unes mesures que són d'aplicació del dia 15 d'octubre fins al 30 d'octubre (ambdós inclosos), i us adjuntem un document relatiu al Grau en Psicologia i al Grau en Logopèdia que concreta les mesures, les quals globalment han estat passar a sessions en línia les classes de Teoria (TE) de 1er, 2on i 3er curs que actualment es realitzaven presencialment i aplicar un model particular a 4rt curs. Pel que fa als Màsters, la programació es manté com fins ara.

- Document docència de Graus

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Carta de la rectora a la comunitat universitària

La rectora Margarita Arboix s'adreça a la comunitat universitària per informar sobre les mesures que es posen en marxa a la Universitat a partir del dia 15 d’octubre, a petició de la Generalitat de Catalunya.

ordinador

La UAB convoca ajuts destinats a l¿alumnat amb dificultats per seguir la docència a distància degut a mancances de material informàtic i/o connectivitat a internet

Convocatòria especial d'ajuts per a la cessió temporal d'equipament informàtic i de connectivitat durant el 1r semestre del curs 2020-21, per afrontar la situació d'emergència sanitària COVID-19, els requisits són:

a) No disposar d’equipament informàtic i/o connexió a internet suficients per seguir la docència en format virtual del primer semestre.

b) Estar matriculat/da en uns estudis oficials en un centre propi de la UAB el curs 2020-2021.

c) Tenir concedida l’acreditació de caràcter econòmic que emet l’AGAUR, per al  curs 2020-21. L’acreditació es pot sol·licitar al web del AGAUR.

Enllaç per a alumnat de 1r curs i màster (fins el 16/10/2020)

Enllaç per a alumnat de 2n, 3r i 4rt curs (pròrroga fins el 07/10/2020)
 

La Facultat de Psicologia aprova el Pla de Contingència

La Junta Permanent de la Facultat de Psicologia va aprovar el 8 de setembre de 2020 el Pla de Contingència pel curs 2020-2021.

El document es basa en què tota l’activitat universitària s’ha de dur a terme tenint en compte les mesures higienicosanitàries i de distanciament físic determinades en el Pla de contingència i protocol d’organització de la UAB. Totes les persones i col·lectius de la comunitat universitària, alumnat, professorat i personal d’administració i serveis, són responsables del compliment de les mesures recollides al Pla, les quals tenen caràcter d’obligació.

També adjuntem un Document de recomanacions sobre l’ús de mascaretes i docència, elaborat pel grau de Logopèdia i el Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) de la UAB.

Agenda

Veure tota l'agenda

Avisos

Comunicació impossibilitat de seguiment de la docència vinculat al COVID

[22/09/2020]

L’alumnat de la Facultat de Psicologia (grau o màster oficial) en situació d'impossiblitat de seguir l’activitat acadèmica durant el primer semestre 2020/21 per raons vinculades a la COVID-19, que tingui necessitat de sol·licitar adaptació de les activitats docents/avaluatives previstes, pot emplenar aquest FORMULARI, tot aportant la documentació acreditativa de la situació.

Beca Equitat i Acreditació Econòmica 2020-21

[16/07/2020 - 16/10/2020]

Sol.licita ja l'acreditació econòmica a l'AGAUR per demanar beca per poder matricular-te pel curs 2020-2021com a becari o becària condicional.
Aquesta acreditació no substitueix el procediment de sol·licitud de la beca del Ministeri d'Educació, així que a banda de l'acreditació, no t'oblidis de sol·licitar també la beca. 

Acreditació i Beca Equitat 2020/21
Termini del 16 de juliol al 16 d'octubre de 2020.

Veure més avisos
Eleccions a la Junta de Facultat